nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Brist på biodrivmedel efter första juli

Efter första juli väntas brist och prishöjning för biodrivmedel, framförallt för HVO. Då börjar de nya kraven på inblandning av förnybart i drivmedel för fordon att gälla.

  • Annons 1

Den första juli ska leverantörer av drivmedel öka inblandningen av biodrivmedel i både bensin och diesel, med  2,6 respektive 19,3 procent. Kvoten ska därefter öka successivt.

Preem förbereder sig för kraven med satsningar i nya råvaruanläggningar för restprodukter från svenska skogen, som tallolja. lignin, sågspån med mera. Men kravet på inblandning innebär, enligt Helena Samuelsson, kommunikationschef hos Preem, att efterfrågan bara för svensk del motsvarar nästan hälften av hela EU:s produktion av HVO.

Transportföretaget Bring som ska köpa biodrivmedel räknar också med att det kan bli brist framöver, framförallt på HVO som framställs av växt- och djurfetter och kan användas i vanliga fordon utan extra anpassning.

– Leverantörerna signalerar att det blir brist och att priset kommer att höjas. Men exakt hur det blir kan ingen säga, berättar miljöchefen Catherine Löfquist.

Grön linje äventyras

Vid årsskiftet kommer ytterligare en skärpning på drivmedelsfronten, med krav på vilka råvaror som får användas. Risken finns då att Bring inte kan få tag på de biodrivmedel som behövs för att upprätthålla den miljöprofil som företaget utvecklat, med 85 procent inblandning för de tunga transporterna.

– Vi ska ut på ett gungfly. Risken finns att vi får tanka vanlig diesel, med förödande konsekvenser för vårt hållbarhetsarbete, säger Catherine Löfquist.

Kommentarer

1 reaktion till “Brist på biodrivmedel efter första juli”

  1. Andreas K skriver:

    Volymandelen är högre än så – ungefär 5 volymprocent för bensin och 25 volymprocent för diesel. Anledningen är att plikten (”procenten”) anges i minskning av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Det får då betydelse vilket energiinnehåll per liter biodrivmedlet har (etanol som har lågt energiinnehåll behöver blandas in i större volymandel) och det får betydelse vilka utsläpp som skett under produktionen av biodrivmedlet (låga utsläpp ger lägre volymandel och höga utsläpp ger högre volymandel).

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil – en komplicerad fråga

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att utöka sin verksamhet i Lysekil, vilket har väckt starka reaktioner. Tillståndet innebär möjlighet att genomföra det så kallade ROCC-projektet, som skulle leda till en markant ökning av raffinaderiets koldioxidutsläpp.

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.