nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Botniabanan – miljö från löfte till verkliget

Botniabanan är det första storskaliga anläggningsprojekt som prövats enligt miljöbalken. Sedan bygget drogs igång 1999 har flera hundra miljöärenden behandlats i kommunala nämnder, länsstyrelser och miljödomstolar. Det gäller att ha tungan rätt i munnen för att inga frågor ska falla mellan stolarna.

  • Annons 1

Botniabanan är det allra första storskaliga anläggningsprojekt som prövas enligt miljöbalken. Järnvägen, som beräknas vara färdig under 2008 ska så småningom sträcka sig 19 mil längs kusten, hela vägen från Ångermanälven i söder, till Umeå i norr.

Arbetet med miljöprövningar för att få tillstånd till bygget har blivit mer omfattande än någon kunde gissa när Botniabanan började byggas 1999. Då var miljöchef Marie Berglund ensam om att hantera Botniabanans miljöärenden. Idag har hon sex medarbetare. Och det är många trådar att hålla ihop. Bara i år har projektet haft uppe drygt 100 ärenden och anmälningar till kommunala nämnder, länsstyrelser och miljödomstolar. Ärenden som gäller allt från uppläggning av jord och bergmassor som måste prövas som miljöfarlig verksamhet, till att trummor ska läggas över bäckar.

Hela vägen

Marie Berglunds uppdrag som som miljöchef är att se till att de miljökrav som lämnades av regeringen i slutet av 90-talet också är verkställda när bygget är klart år 2008. För henne gäller det att se till att tidiga politiska löften binds ihop med det operativa anläggningsarbetet ute i fält.

–Miljöarbetet måste nå hela vägen fram till den enskilde gubben i grävmaskinen, säger Marie Berglund.

Fyra grundstenar.

Totalt tycker sig Marie Berglund ha hittat fyra grundstenar som hon behöver tänka på för att inga delar ska tappas bort på vägen. Det rör formella frågor, som vilken lagstiftning som gäller och vilka ärenden som måste prövas enligt lag. Det handlar om miljöstyrning, hur man ska lämna över dokument och processer mellan skeden så att inga löften tappas bort på vägen. Det gäller också att arbeta med kunskapsprojekt samt att kommunicera miljöfrågor internt, till entreprenörer och till allmänheten.

Förankra

För att alla anställda ska förstå varför Botniabanan lägger ned mycket krut på miljöarbetet går nyanställda en miljökurs under en och en halv dag, där Marie Berglund och hennes medarbetare berättar om miljöfrågor i samband med Botniabanan.

– Alla har mycket att göra inom sina specialområden, så det gäller att plantera in en basplatta i allas medvetande, och att motivera personalen till varför de ska arbeta med miljöfrågor. De måste förstå varför de ska göra på ett visst sätt, säger Marie Berglund.

Entreprenörer

Att nå fram till entreprenörerna är också fruktansvärt viktigt. Hittills har 1 500 entreprenörer varit inblandade i bygget av Botniabanan. Att de är motiverade och förstår miljöfrågor är grundläggande. De är sista länken, de som till sist utför de beslut som fattats på teoretisk nivå. Bara att de klarat upphandlingens miljö krav, som enligt Marie Berglund är mycket hårda, räcker inte. Alla 1 500 entreprenörer har exempelvis gått en halvdagars lång miljöutbildning där man går igenom de miljöeffekter som byggandet kan leda till och hur man kan göra för att undvika skador på miljön.

– Det kan exempelvis handla om att man ska undvika att arbeta i vatten under just den tiden som öringen leker, eller hur man kan göra för att minska grumling av vattendrag, säger Marie Berglund.

Marie Berglund och hennes medarbetare gör också revisioner hos alla entreprenörer för att se till att de håller uppsatta krav på kvalitet, arbetsmiljö och yttermiljö. Hon är noga med att syftet är att bekräfta och motivera, det handlar inte om att sätta dit någon. Miljöstyrning måste bygga på förtroende.

Sil som sållar

Marie Berglund ser miljöarbetet i Botniabanan lite som en sil. Först har silen stora hål där den fångar upp stora frågor, som inom vilket område järnvägen ska dras. När det är gjort blir silens hål mindre och man delar upp området och sållar ut frågor som är viktiga lokalt och viktiga för den enskilde. Det kan handla om hur man ska undvika buller, vilka brunnar som kommer att behöva ersättas, om det finns viltpassager som man måste ta hänsyn till eller om det finns bäckar där öringar vandrar.

– Det gäller att bestämma detaljeringsgrad och ta en kunskapsnivå i taget, att börja hantera detaljerade frågor först när man kan och vet tillräckligt mycket, säger Marie Berglund.

Fakta

Botniabanan kommer att bli en kustnära järnväg som sträcker sig längskusen från Ångermanälven i söder till Umeå i Norr. Sträckan omfattar 19 mil järnväg, 140 broar och 15 tunnlar. Målet med Botniabanan är att halvera restiderna i området och att underlätta pendling.

Projektet påbörjades 1999 och ska vara slutfört under 2008. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 10,9 miljarder kronor. Botniabanan är ett av de första stora projekt som prövats enligt miljöbalken.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.