nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Stöden kommer kunna sökas via Energimyndighetens e-kanal inom kort. FOTO: Shutterstock

Boliden planerar Sveriges största koppargruva – hotar 5000 hektar natur

Sveriges största dagbrott i Laver, Norrbotten kan bli verklighet. Om så, kommer 5000 hektar värdefull natur förstöras och två skyddsvärda sjöar bli täckta av giftigt gruvavfall.

  • Annons 1

Boliden är gruvföretaget som vill starta den stora koppargruvan Laver, väster om Älvsbyn, och endast några kilometer från Piteälven, som är en av våra fyra skyddade nationalälvar. Det rapporterar Naturskyddsföreningen.

Både älven och flera av områdets sjöar och vattendrag är även klassade som Natura 2000. Området rymmer också Semijaur Njargs samebys vinterbetesmarker som har avgörande betydelse för att den traditionella renskötseln ska kunna fortleva.

Gruvjätten Boliden har nu planer på att starta koppargruvan, som i sin tur kan innebära att en hel dalgång med skyddsvärda sjöar utplånas och det giftiga avfallet från gruvan kan resa sig 100 meter över dagens marknivå.

Regeringen ska ta beslut

Bergsstaten som har i uppdrag att besluta om utvinning av mineraler och prospektering, menar att Boliden saknar underlag för hur gruvan kan komma att påverka närområdena.

Gruvans framtid vilar nu på regeringen, då både länsstyrelsen och Bergsstaten sagt nej till planerna. Sedan januari 2017 ligger nu Bolidens överklagan på regeringens bord.

800 arseniksjuka kräver Boliden på skadestånd

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.