nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Bioråvara väntas ersätta få en ökad betydelse i allt fler sektorer framöver enligt en ny rapport. FOTO: Skogsindustrierna

Därför blir bioråvara allt viktigare för industrin

Rester från pappersmassatillverkning är en viktig komponent när olja ska bytas ut mot biobaserade alternativ i kemikalier, bränslen och textilier.
– Allt som görs av olja kan göras av träråvara, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

  • Annons 1

I många branscher är olja ett basprodukt. Olja används i allt från hygienprodukter till kemikalier, lim, diesel och läkemedel. Men klimateffekterna från den fossila energianvändningen är uppenbar. Konsumenterna som vill ha hälsosamma och hållbara produkter blir också allt fler. Enligt en rapport som tagits fram av forskare vid Stockholm Environment Institute, SEI på uppdrag av Skogsindustrierna, får bioråvara en ökad betydelse i allt fler sektorer, från bygg till drivmedel, kemi och förpackningsbranschen. I framtiden kommer vi att få se nya material med nya funktioner. Den svenska skogen väntas bli mer betydelsefull för svensk ekonomi än vad de är idag när efterfrågan ökar.

Viktig klimatfråga

En hållbart utformad bioekonomi är också en viktig pusselbit för att möta klimathotet.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna

– Att klimatfrågan är vår generations största utmaning råder det ingen tvekan om. Fossila material i drivmedel, byggmaterial och plast måste ersättas med förnybara biomaterial, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Idag utgör bioekonomin knappt tio procent av näringslivets förädlingsvärde och cirka 16 procent av svensk varuexport. Av den samlande BNP:n för Sverige utgör bioekonomin cirka fem procent.

Rapporten pekar också på att omställningen till en utvecklad bioekonomi innebär en samhällsförändring som kräver insatser från både staten och näringslivet. På det politiska området pekar författarna av rapporten ut offentlig upphandling som ett särskilt viktigt verktyg för att få fart på omställningen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.