nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Bioenergi räddar inte miljön

Förhoppningarna kring bioenergi är stora, men helt orealistiska. Det är som att försöka trycka en fyrkantig kloss igenom ett trekantigt hål, konstateras i en aktuell avhandling vid Linköpings universitet.

  • Annons 1

Tilltron till bioenergi är stor. Den anses kunna ersätta fossila bränslen och lösa den kommande energikrisen. På köpet minskar utsläpp av växthusgaser.

Men Magdalena Kuchler, nybliven doktor vid Tema Vatten på Linköpings universitet, tvivlar på att löftena kring bioenergi kommer infrias. Hon har granskat hur tre inflytelserika organisationer resonerat kring bioenergi under åren 1990-2010. De tre tongivande internationella organisationerna som Magdalena Kuchler har studerat är FN:s livsmedelsorgan FAO, den internationella klimatpanelen IPCC och det internationella energiorganet IEA. Anledningen till att hon granskat just dessa organisationer är att de verkar inom områdena mat, klimat och energi som alla påverkas av användningen av bioenergi.

Magdalena Kuchlers slutsats är dyster: De stora förhoppningar som knyts till bioenergi kommer inte att infrias. Åtminstone inte inom det rådande ekonomiska systemet, som kräver att produktionen sker så billigt som möjligt.

”Produktionen av biobränsle måste anpassas till en marknadsekonomi som är helt fixerad vid ekonomisk tillväxt och kapitalackumulation”, skriver hon.

En högt mekaniserad produktion skapar ett ökat beroende av fossila bränslen istället för tvärtom. Av win-win-win-situationen blir inte mycket kvar. Tvärtom återetableras koloniala strukturer när de utvecklade ländernas behov av mycket och billig energi tillåts gå före alla andra behov, exempelvis av en värld i ekologisk balans.

agdalena Kuchlers avhandling heter Fields of Gold. The Bioenergy Debate in International Organizations.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.