nr-logo

Tidningen för miljöproffs

BI föreslår miljöavgift för energitunga byggnader

  • Annons 1

Sveriges Byggindustrier föreslår en ny tillkommande miljöavgift för byggnader med hög energianvändning. Idén är att miljöavgiften förs till en investeringsfond för energieffektiviserande åtgärder. Från investeringsfonden ska fastighetsägare kunna låna till attraktiv ränta för åtgärder som identifierats i samband energideklarationen.

Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, framhåller att en sådan lösning skulle öka nyttan med energideklarering av byggnader och därmed öka fastighetsägarnas intresse av att presentera lönsamma åtgärdsförslag. Fondalternativet skapar dessutom långsiktighet i systemet och underlättar beslutsprocesserna.

– Bostadsbeståndet och inte minst miljonprogrammet står inför ett renoveringsbehov och byggbranschen befinner sig i en lågkonjunktur. Det förra riskerar byggnaders värde och funktion samt människors boendemiljö och hälsa. Det senare riskerar att urholka branschen på kompetens. Det är i samhällets intresse att finna incitament och styrmedel för att behålla personal och kompetens i byggsektorn och samtidigt bidra till en hållbar utveckling, säger Björn Wellhagen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4