nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Bekräftat att lågenergilampor minskar elanvändningen

Åsikter huruvida byte till lågenergilampor spar el går isär. Men nu visar en ny studie att ett byte minskar elanvändningen markant, både i hemmen och i elnäten.

  • Annons 1

Idag står belysningen för den största posten för elanvändning i hushållen, cirka 20 procent. Den 1 september i år börjar utfasningen av glödlampor, som en följd av ekodesigndirektivet. Men direktivet har skapat diskussioner och Energimyndigheten menar att det ofta förekommer missförstånd och myter om huruvida ett utbyte av glödlampor verkligen kommer att spara el, samt att begrepp som aktiv, reaktiv och skenbar effekt, ofta missförstås.

Nu visar studien från Luleå tekniska universitet, LTU, som finansierats av Energimyndigheten, att lågenergilampor faktiskt sparar el.

– Studien motsäger tydligt påståenden och felaktigheter i den allmänna debatten. Den visar konkret att ett byte av glödlampor till lågenergilampor eller lysdiodslampor verkligen minskar elanvändningen för belysning i både hushåll och elnät, tvärt emot vad kritiker ofta hävdar, säger Peter Bennich vid Energimyndigheten.

Förklarar begrepp

LTU har i den ena rapporten förklarat grundläggande begrepp, bland annat skillnaden mellan den så kallade aktiva effekten, alltså den som används och som man betalar på elräkningen, och den skenbara effekten, alltså den som uppkommer i samband med växelspänningseffekt. Kvoten mellan dessa kallas effektfaktor och den är ett mått på hur effektiv energiöverföringen är i ett nät. Ju närmare faktor ett, desto bättre.

För glödlampor är effektfaktorn ett, men för lågenergilampor och andra elektroniska apparater som tv och dator är den skenbara effekten större än den effektiva effekten.

Mätningar i uppställt hus

I den andra rapporten redovisas mätningar från en uppställning som liknar ett hus med vanliga apparater som tv och spis samt 21 glödlampor. Där har man mätt spänningar och strömmar med glödlampor och efter byte till lågenergilampor. Mätningarna visar att minskningen i installerad aktiv effekt för belysning går ner cirka 1030 watt efter bytet till lågenergilampor. Enligt antagande att tio av dessa lampor används 1000 timmar per år bidrar det till en energiminskning på cirka 500 kilowattimmar per år.

Även de så kallade nätförlusterna, alltså de förluster som uppstår i matande nät, minskar kraftigt beroende av att den totala strömmen minskar. Detta gäller trots att man tagit hänsyn till de förluster som kan uppstå på grund av att den skenbara effekten är större än den aktiva.

apporterna finns på: www.energimyndigheten.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.

  • Annonskod Huvudspalten 4