nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Behåll den cirkulära ekonomin!

2015 var ett avgörande klimatår. 2016 är året då vi måste börja gå från ord till handling. Idag finns redan väl utvecklade affärsmodeller för cirkulär ekonomi. Dessa behöver vi behålla och utveckla – inte bryta upp och avveckla, skriver Henrik Nerell, miljöchef på McDonald´s.

Henrik Nerell är miljöchef påMcDonald´s.
  • Annons 1

För vissa resurser har det funnits ett cirkulärt tänkande i många år. Ett exempel är använd frityrolja eller UCO, Used Cooking Oil, som i många år har ersatt fossil olja i olika processer, bland annat tillverkning av biodiesel, med stora miljömässiga fördelar och ekonomiska vinster. För att samla in och kunna utnyttja den här resursen krävs att det finns fungerande logistikkedjor där UCO kan hämtas i hela landet och över kommungränserna. Det gör hanteringen hållbar, både miljömässigt och ekonomiskt.

Hanteringen har i över ett halvt sekel skötts av privata entreprenörer som byggt upp verksamheter så att UCO tas tillvara på ett effektivt sätt. Verksamheter som har skapat arbetstillfällen, innovation och som har tagit ett miljöansvar långt innan det blev modernt. Transporterna körs på det förnyelsebara bränsle som tillverkas av oljan de hämtar, resursen hamnar i processer där den gör störst nytta, som ersättning för fossil olja, och hela systemet är självfinansierande.

Förstör det vi har

Men i Sverige har kommunerna olika tolkningar av hur de här resurserna ska hanteras, vilket betyder att vi riskerar att bryta sönder en fungerande modell för en cirkulär ekonomi. Om vi plockar bort ett antal hämtningsställen så upphör systemet att fungera. Det är inte bra för vår planet, det är inte bra för näringslivets konkurrenskraft och det riskerar att bli ett hinder för innovation och utveckling.

För våra restauranger och för många andra inom branschen, är återvinning av UCO en ”no-brainer” eftersom det finns fungerande logistik som är både miljömässig och ekonomisk. Idag kommer tyvärr signaler på att dessa fungerande cirkulära modeller är hotade och det är olyckligt. Både vi resursägare och de entreprenörer som säkerställer återvinning har betydande kunskaper inom det här området och det vore ett misstag att inte utnyttja dem. Framtiden behöver mer samarbete och samsyn – inte mindre.

Behåll det som fungerar

Det som blir uppenbart när vi börjar se det som vi förr kallade för avfall, som resurser är att våra nuvarande regelverk inte räcker till för att hantera nyanserna i dessa modeller. I grunden vill vi samma sak – att det som tjänat ut sitt ursprungliga syfte återförs till kretsloppet där det gör mest nytta. Både miljömässigt och ekonomiskt. Då krävs det att vi tillsammans arbetar för att de affärsmodeller som fungerar bra idag behålls och att vi lägger vår energi på att utveckla de områden där hållbara lösningar saknas. Vi har all anledning att tänka nytt men vi behöver inte laga det som inte är trasigt.

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.