nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Bär den gröna ledartröjan i Asien

Han blev Hong Kongs och MTR:s första miljöchef för 19 år sedan och har sedan dess burit ledartröjan för den gröna utvecklingen i Asien. Miljö & Utveckling ställde tre frågor till Glenn Frommer.

  • Annons 1

Vad fick du för reaktioner när du tillsattes som miljöchef för 19 år sedan?

– När jag började jobba med med miljö hade Kina lagar och regleringar för luft, vatten, buller och avfall, men ingen övergripande lag för hållbarhet. Det kom 1998 och jag var involverad i arbetet med att ta fram och implementera den. Men det har skett stora förändringar, frågan är mer omfattande idag. Runt år 2000 började jag arbeta mer med hållbarhetsperspektivet och blev bekant med begreppet ”triple bottom line”, som innebär fokus på människa, planet och tillväxt. Idag är jag övergripande hållbarhetschef på MTR.

Vad är den viktigaste miljöfrågan i Hong Kong?

– Luftkvalitet. Med stor befolkning och liten yta kan avgaser och föroreningar bidra till häsloproblem. Alla är inte medvetna om kopplingen och vi är en bit efter Europa när det handlar om sambandet mellan miljö och livskvalitet.

Hur är det att arbeta som miljöchef där?

– Det är en utmaning. Förväntningar och krav höjs efter varje avslutat projekt. Även om vi är en bit efter Europa händer saker här mycket snabbare än på er sida jordklotet och har dessutom stor effekt. Jag har möjlighet att bidra till förändring här, alltså har jag möjlighet att bidra till förändring globalt. Hållbarhet har blivit ett accepterat begrepp men fortfarande är finansiering och tillväxt högre prioriterat.

Läs mer!

Vill du läsa mer om Glenn Frommer och hans roll som hållbarhetschef på MTR i Hong Kong ska du hålla utkik efter nästa nummer av Miljö & Utveckling som kommer i brevlådan den 2 februari.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

Hälften av alla företag brister i förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.