nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Bankernas etikarbete sågas

Bank- och fondbranschen tar för lite ansvar för etik- och hållbarhetsfrågor och deras etikarbete skiljer sig åt. Det framgår av en kartläggning av Sveriges 15 största banker och pensionsfonder som gjorts av Sveriges Konsumenter.

  • Annons 1

Svenska banker och fondbolag investerar i företag som är inblandade i grova kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, korruption och andra övergrepp.

– Det finns inga ursäkter för finansbranschens låga intresse för miljö och mänskliga rättigheter. Branschen har enorma möjligheter att påverka genom sina investeringar som de idag försummar. Här finns ett stort behov av ökad konsumentmakt eftersom det är svenska sparares pengar det handlar om, säger Jan Bertoft, Sveriges Konsumenters generalsekreterare i ett pressmeddelande.

I utvärderingen har Sveriges Konsumenter betygsatt fondbolagens etikpolicys samt hur ansvarsfullt de agerar som ägare till 50 av de mest kontroversiella och svartlistade företagen i världen. Bäst i utvärdering är pensionsbolagen Alecta, AMF och KPA. Sämst är bankerna Swedbank Robur, Länsförsäkringar och Handelsbanken.

Granskningen har gjorts inom projektet Fund Watch. Projektledare är Jakob König, projektledare på Sveriges Konsumenter:

– Fondförvaltning är fortfarande mycket lönsamt. Det finns utrymme för betydligt större ansvarstagande för etik- och hållbarhetsfrågor. Det skulle också höja förtroendet för branschen. Det räcker inte med att erbjuda så kallade etiska fonder, fondförvaltare måste agera ansvarsfullt i hela sin verksamhet, säger Jakob König.

Om undersökningen

Granskningsmetoden bygger på FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI), där öppenhet och aktivt ägande är vägledande principer. Sveriges Konsumenter samarbetar nu med ett antal svenska intresseorganisationer för att etablera Fund Watch som en interaktiv webbsida. Där ska sparare få oberoende enkel information och verktyg för att påverka sitt sparande.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.