nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Bakterier sanerar oljeskadad mark

Bakterier som bryter ner olja till vatten och koldioxid. Med den metoden ska stora mängder jord renas på Kiirunavaaras sluttningar.

  • Annons 1

När företaget Ecocare utför saneringsarbete åt LKAB tillsätts bakterier till den förorenade jorden. Bakterier som bryter ner oljan till vatten och koldioxid. Microorganismerna kommer från ett laboratorium i USA och är speciellt framtagna för att användas till oljesanering. De är inte genmanipulerade utan det är den höga koncentrationen som gör metoden effektiv. Bakterierna blandas med en organisk absorbant, i det här fallet bomullsfibrer, och rörs ner i den förorenade jorden med hjälp av grävmaskiner. Bakterierna behöver tillgång till luft, vatten och näring för att kunna bryta ner oljan. Dessa ämnen pumpas ner i jorden genom ett rörsystem. Hela förloppet kan ses som en påskyndad kompostering där man endast ökar takten på den naturliga processen.

Bara organiska föreningar

Under många år var den här delen av Kiirunavaara deponeringsplats för oljeavfall både från LKAB och Kiruna kommun, runt fyra tusen kubikmeter jord kan vara förorenad. Hittills har 700 kubikmeter kontaminerad jord grävts upp, blandats med bakterier och täckts över med presenningar. Föroreningshalten var från början 50 000 milligram per kilo torrsubstans, nu är den nere på 5 000 mg/kgTs och reningsprocessen är ännu inte färdig. Hur ren jorden blir beror på vad den innehåller från början eftersom bakterierna bara kan bryta ner organiska föreningar, inte rena tungmetaller. Det går att få jorden så ren att den kan användas som matjord, men oftast är inte sådan hög reningsgrad målet med projektet.

Startar om processen

Saneringsmetoden är säsongsberoende, bakterierna överlever bara temperaturer ner till fyra plusgrader. Därför måste man anpassa projektens tidsramar efter årstiderna. Är projektet tidskrävande måste processen startas upp igen efter vintersäsongen för att återuppta reningen. Själva produkten man tillsätter för att rena jorden, bakterierna och bomullsfibrerna, bryts ner i takt med komposteringsprocessen eftersom den är helt organisk.

– Att sanera med hjälp av bakterier är speciellt lämpligt i LKAB-fallet eftersom det är långt till närmaste uppsamlingsplats. Det rör sig om så stora kvantiteter jord att det skulle kräva enorma mängder transporter innan allt var bortforslat. Dessutom kan man nu använda jorden som fyllnadsmassa när processen är klar, säger Martin Nilsson, operativ chef vid Ecocare.

Fakta Marksanering:

Det finns flera olika sätt att sanera förorenad mark:

Biologiska metoder omfattar naturligt förekommande processer i marken som utförs av bakterier och svampar. Med fysikaliska metoder försöker man fysiskt förhindra spridningen av föroreningarna, genom exempelvis jordtvätt eller inkapsling. Vid användning av kemiska metoder urlakas eller omvandlas föroreningarna för att förstöra de skadliga substanserna. Termiska metoder omfattar någon form av uppvärmning av de förorenade massorna. Vilken metod som är lämpligast beror på föroreningens sammansättning och omfattning.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.