nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Avfallsmängderna ökar

Trots krav på minskad miljöpåverkan fortsätter mängderna avfall att öka i Sverige. Värst är gruvindustrin, men även avfall från hushållen ökar och återvinningen är för liten, visar en färsk rapport från Naturvårdsverket.

  • Annons 1

Mängden avfall ökar i Europa och en betydande del står Sverige för. Ingenting tyder på att utvecklingen stannar av. Hur mycket avfall som uppstår är starkt kopplat till mängden varor som produceras. Det visar rapporten Avfall i Sverige 2010 som innehåller de till EU senast rapporterade uppgifterna om avfallssituationen i Sverige. Den beskriver de stora avfallsflödena i samhället och vad som händer med avfallet. Den tar också upp möjligheterna att uppnå de miljö- och etappmål som finns för avfall, bland annat målen i den nya nationella avfallsplanen.

Den största avfallsboven är gruvindustrin med 89 miljoner ton producerat under 2010. Totalt producerades 117,6 miljoner ton avfall i Sverige under samma år. Av resterande 28,6 ton återvinns bara 43 procent.

Hushållens totala mängd avfall under 2010, borträknat det så kallade farliga avfallet, var 3,7 miljoner ton. Av det går endast 24 procent till materialåtervinning. Det mesta, 60 procent, förbränns.

För att bryta trenden behöver vi gå mot en mer hållbar konsumtion och produktion som gör att den totala miljöpåverkan minskar.

– Om inga åtgärder sätts in för att vända den här trenden så kan avfallsmängderna vara fördubblade till år 2030, säger Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistiken på Naturvårdsverket.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.