nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Oscar Söderström

*
I Sverige finns idag 4 996 registrerade laddpunkter. FOTO: Pixabay

Lista: Här finns flest laddstolpar i Sverige

Som elbilsägare eller intresserad köpare tänker man mycket på var man ska ladda bilen. Miljö & Utveckling listar Sveriges län efter hur många laddpunkter de har.

*
Att el och biobränslen kommer att bli eftertraktat stod klart när bransch efter bransch presenterade sina planer för att uppnå fossilfrihet. FOTO: Oscar Söderström

Branschjättar samlade för att uppnå klimatmålen

Idag överlämnade nio svenska branscher sina färdplaner för ett fossilfritt Sverige till regeringen på Rosenbad. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin tog emot planerna för hur klimatmålen ska uppnås till år 2045.