nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Joline Ekman

*
Undersökningen visar att transportsektorn vill ha ramar och regelverk kring kommunikationsgränssnitt. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

SIS: Behövs standarder för hållbara transporter

Enligt en undersökning av SIS, Swedish Standards Institute, efterfrågar transportsektorn internationella standarder för utveckling av hållbara transporter.

*
Filip Dessle, klimatstrateg på ZeroMission. FOTO: LinkedIn

”Jag väntar på soldrivna passagerarflygplan”

Debatt

Biobränslen har en nyckelroll för flygbranschens hållbara utveckling. Vare sig kontinuerliga effektiviseringar av flygplan eller soldrivna flygplan kommer räcka i utsläppsminskning respektive tid för att nå Parisavtalets mål om nollutsläpp efter 2050, skriver Filip Dessle, klimatstrateg på ZeroMission, i en debattartikel.

*
Invånarna i både Indien, USA, Sverige och Mexiko listar ökad användning av och investeringar i förnybar energi och fossilfri kollektivtrafik som den högst prioriterade frågan. FOTO: Shutterstock

Nio av tio invånare vill att städer investerar fossilfritt

De åtgärder som invånarna i Sverige tycker att städerna bör prioritera är ökad användning av och investering i förnybar energi (37 procent), satsningar på fossilfri kollektivtrafik (25 procent) och bättre cykelvägar (21 procent).

*
Johan Laurell är ny avfallschef på Uppsala Vatten från och med 28 maj. FOTO: Uppsala Vatten och Avfall

Johan Laurell lämnar RISE

Han lämnar posten som marknadschef och affärsutvecklare på det statliga forskningsinstitutet RISE för att bli avfallschef på Uppsala Vatten och Avfall.

*
Anna Lövsén tillträder som ny vd för Svensk Biogas efter sommaren. FOTO: Svensk Biogas

Svensk Biogas får ny vd

Den tidigare affärsområdeschefen på Svensk Biogas tar nu över vd-posten på bolaget.

*
Utredningen visar att nuvarande regler är ett hinder för att klimatanpassa diken och ledningar som leder bort vattnet från åkrarna. FOTO: Pixabay.com

Miljardinvestering i dränering av jordbruksmark krävs

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avvattningen i jordbruket. Utredningen visar att dräneringen av den svenska jordbruksmarken är eftersatt sedan många år tillbaka och att klimatförändringarna kommer att ställa tuffa krav på jordbruket.