nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Arkiv för Monica Hedlund

E-post: monica.h@miljo-utveckling.se

*Idag är miljön oftast gratis. Men allt fler anser att företagen bör ta hänsyn till miljökostnader.
Idag är miljön oftast gratis. Men allt fler anser att företagen bör ta hänsyn till miljökostnader. FOTO: Shutterstock

Pris på miljö ska driva hållbar utveckling

Naturen behöver en prislapp. Det tycker allt fler forskare, företag och myndigheter. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en prislista över kostnader för skador på miljön.

*Västra Götalands län satsade allra mest på att stoppa fosforläckage under 2016 och har därför utsetts till Årets fosforlän.
Västra Götalands län satsade allra mest på att stoppa fosforläckage under 2016 och har därför utsetts till Årets fosforlän. FOTO: Dennis Wistrom

Västra Götaland jobbar bäst med fosfor

Fosforkampanjen, Greppa näringen, har utsett Västra Götaland till Årets fosforlän för deras arbete med att minska lantbrukets läckage av fosfor till sjöar och vattendrag.

*– Tanken är att skapa en sorteringslösning som är anpassad efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov och bli den länk som idag saknas mellan textilinsamling och textilåtervinning, säger Maria Elander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Tanken är att skapa en sorteringslösning som är anpassad efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov och bli den länk som idag saknas mellan textilinsamling och textilåtervinning, säger Maria Elander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tekniken som kan sätta fart på textilåtervinningen

Automatisk sortering av kasserade textilier skulle kunna revolutionera återvinningen av gamla kläder, lakan och handdukar. Med hjälp av optiska sensorer kan en maskin sortera ut olika material.

*Ett nytt, källsorterande avloppssystem kan ge ökad hållbarhet i urbana områden.
Ett nytt, källsorterande avloppssystem kan ge ökad hållbarhet i urbana områden. FOTO: Shutterstock

Nytt avloppssystem ger rent vatten och ny mat

Bad- och köksvatten kan återvinnas. Kiss och bajs blir näring på åkern. Ett världsunikt avloppssystem som byggs i Helsingborg visar stora miljövinster.

*Återvinningsbilen har rullat i nio kommuner i Stockholms län sedan i november 2015 och är väldigt uppskattad bland invånarna.
Återvinningsbilen har rullat i nio kommuner i Stockholms län sedan i november 2015 och är väldigt uppskattad bland invånarna.

Mobil återvinning ökar insamling av farligt avfall

Det kommunala återvinningsföretaget, Sörab, har samlat in 150 ton avfall med sin mobila återvinningscentral under 2016. Drygt 27 000 kilo var farligt avfall och elartiklar.

*– Det är företagens ansvar att se till att deras smycken inte innehåller förbjudna ämnen, säger Camilla Westlund, på Kemikalieinspektionen.
– Det är företagens ansvar att se till att deras smycken inte innehåller förbjudna ämnen, säger Camilla Westlund, på Kemikalieinspektionen. FOTO: Shutterstock

Skadliga ämnen i tre av tio smycken

Kemikalieinspektionen har hittat både bly och kadmium i bijouterier och oäkta smycken. De flesta var lågprissmycken utan varumärken.

*Mikroplaster i våra hav är ett allvarligt miljöproblem och drabbar både människor och djur.
Mikroplaster i våra hav är ett allvarligt miljöproblem och drabbar både människor och djur. FOTO: Shutterstock

Miljöministern: ”Förbjud mikroplast i kosmetika”

Ungefär 40 ton mikroplast från kosmetiska produkter beräknas nå Östersjön varje år. Nu vill miljöminister Karolina Skog (MP) att länder och kommuner i Östersjöregionen inför ett förbud.

Monica Hedlund är reporter på Miljö & Utveckling.
Monica Hedlund är reporter på Miljö & Utveckling.

Människan är ett svårdresserat djur

Analys

För att vi ska rädda klimatet måste vi ändra våra beteenden, har vi fått höra. Men vem vill att livet ska bli tråkigare och mindre bekvämt? Finns det till exempel några alternativ till att ha bil?

*Både katter och små barn utsättas för bromerade flamskyddsmedel i hemmet.
Både katter och små barn utsättas för bromerade flamskyddsmedel i hemmet. FOTO: Shutterstock

Kemikalier i katter kommer från våra hem

De höga halter av bromerade flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.