nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Kerstin Lundell

Kerstin Lundell

E-post: kerstin.l@miljo-utveckling.se

*I Svenska Retursystems verkstad repareras lastpallar och lådor för att kunna leva så länge som möjligt.
I Svenska Retursystems verkstad repareras lastpallar och lådor för att kunna leva så länge som möjligt. FOTO: Per Groth

Här blir plasten cirkulär

Retursystemen för återanvändning har i stort sett slagits ut i butikerna. Men hos Svenska Retursystem återanvänds plastförpackningar med hjälp av pant i växande mängd. Det gör att plasten kan konkurrera i hållbarhet med förpackningar av förnybart. I stor skala dessutom.

*Gruvöns bruk.
Gruvön är ett av de bruk som ingår i projektet som vill förvandla avfall till nya produkter. FOTO: BillerudKorsnäs

Avfall från massabruk kan bli drivmedel och plast

Slam i avfallet från massabruk kan utnyttjas för att göra vätgas, bioplast och fiskfoder. Utvecklingsprojektet vid Rise som gör det möjligt, är på väg att skala upp verksamheten.

*Stockholms län har fått en egen koldioxidbudget, enligt vilken stora utsläppsminskningar krävs.
Stockholms län har fått en egen koldioxidbudget, enligt vilken stora utsläppsminskningar krävs. FOTO: AdobeStock

Koldioxidbudget kräver 16 procent minskning per år

I Stockholm läns nya koldioxidbudget framgår att utsläppen behöver minska med 16 procent per år fram till år 2040. Att vänta på energieffektiv teknik duger inte.

*Örebro kommuns finanschef Mats Rodenfelt förklarar hur gröna obligationer fungerar vid en av Norrbyskolans vita tavlor.
Örebro kommuns finanschef Mats Rodenfelt förklarar hur gröna obligationer fungerar vid en av Norrbyskolans vita tavlor. FOTO: Andreas Hylthén

Örebro spar pengar med gröna obligationer

Gröna obligationer har lett till hållbara investeringar i Norrbyskolan i Örebro. Resultatet är låg energianvändning och hållbara material. Och billigt blev det också. Sammantaget minskar kommunens räntekostnad med upp emot 675 000 kronor per år tack vare obligationerna.

*Hög hållbarhetsranking indikerar hög lönsamhet, enligt erfarenheter från analysföretaget Arabesque.
Hög hållbarhetsranking indikerar hög lönsamhet, enligt erfarenheter från analysföretaget Arabesque. FOTO: AdobeStock

Hög hållbarhetsrankning kopplas till bättre lönsamhet

Företag som har hög hållbarhetsranking är även mer lönsamma än genomsnittet. Det hävdar Maria Mähl hos det internationella fondföretaget Arabesque. Det bygger på att hållbarhetsfrågor värderas på rätt sätt. Men en närmare koll visar på luckor i analyserna.

*Fru Justitia
Rättvisan är blind, brukar det heta. Nu utvecklas ett juridiskt verktyg som utnyttjar skiljedomsförfarande för att ge möjlighet till rättvisa även för de som lever i laglöst land. FOTO: AdobeStock

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.

*Västerås
Placeringarna i Västmanland tvättas så att de ligger allt mer i linje med hållbarhetsmålen. FOTO: AdobeStock

Västmanland fasar ut smutsgrisfonder

Nu förfinar region Västmanland sina prisade satsningar på gröna finanser, med utökad utvärdering av avkastningen mätt i hållbarhet.

*nudgingstrategier
Nudging handlar om att påverka kunder eller medborgares beteende i en mer hållbar riktning, till exempel att ta cykeln istället för bilen eller handla mer klimatsmart mat. FOTO: AdobeStock

Konsten att knuffa i rätt riktning

Ska påverkan med hjälp av nudge fungera krävs mycket tankemöda, enligt William Hagman som nyligen doktorerat i ämnet vid Linköpings universitet. Blir det fel, kan påverkan leda i motsatt riktning.

*Trafikplats i Göteborg. Riksrevisionens granskning visar att regeringens beslutsunderlag bland annat vad gäller infrastruktur svajar.
Trafikplats i Göteborg. Riksrevisionens granskning visar att regeringens beslutsunderlag bland annat vad gäller infrastruktur svajar. FOTO: AdobeStock

Brist i beslutsunderlag försvårar klimatpolitiken

Riksrevisionen har hittat brister i underlaget för politiska beslut om klimatåtgärder. En slutsats är att det kan leda till fel prioriteringar, som att vägar kan få företräde framför försök att minska utsläpp från transporter.

*fossila bränslen
Liberalerna vill bland annat att alla subventioner och stöd till fossila bränslen ska tas bort i EU. FOTO: Pixabay

Hållbarhet en bra affär hos Ramboll

Hållbarhet och tillväxt går hand i hand hos konsultföretaget Ramboll. Företaget är på god väg mot att nå målet på en omsättning på tio miljarder kronor inom området.