nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Kerstin Lundell

Kerstin Lundell

E-post: kerstin.l@miljo-utveckling.se

*William Nordhaus är en av de två forskare som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2018.
William Nordhaus är en av de två forskare som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2018. FOTO: Ingar Lindholm

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.

*Lastbil Scania i Södertälje
Scania har nytta av kritiken i sitt arbete med social hållbarhet. FOTO: Dan Boman

Social hållbarhet: Scania tar hjälp av sina kritiker

Fordonstillverkaren Scanias hållbarhetschef Andreas Follér berättar att företaget utnyttjar kritisk granskning för att bli bättre på att ta socialt ansvar. Nu rankas Scania som bäst på hållbarhet bland de svenska tillverkande företagen, enligt Sustainable Brand Index.

*klimatmötet
Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare, berättar om Sveriges roll på klimatmötet. FOTO: Joline Ekman

Pengarna det svåra inför klimatmötet i Polen

När världens länder möts för FN:s stora klimatmöte i Polen, handlar det om vilka regler som ska gälla för att målen från Paris ska uppnås. Frågor om hur klimatfinansieringen ska gå till blir det svåraste, konstaterar Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare.

*
Oskyldig ängel som inte anmälts till åtal. FOTO: Pixabay

Julpyntet som anmälts till åtal

Kemikalieinspektionen har gått igenom årets julbelysning. Resultatet blev nio anmälningar till åtal. Men om ett ärende verkligen går till åtal beror på om de som anmälts visat sig tillräckligt aktsamma eller inte.

*Kraftvärmeverk Uppsala
För att minska andelen fossila bränslen i kraftvärmeverket i Uppsala måste plasten bort ur avfallet. FOTO: Mikael Sjöberg

Den stora plastjakten i Uppsala

Uppsalas plastjakt fick extra fart av kraftvärmeverkets behov av minskade klimatutsläpp. Upphandlingskrav, digital utbildning, med mera är verktyg som ska få bort plasten från kommunens avfall.

*kvinna i butik funderar över vad hon ska välja
Etablerade märkningar är att föredra enligt forskare. FOTO: Adobe.stock

Välj den vanliga miljömärkningen

Äldst är bäst, vad gäller miljömärkning och certifiering. För det som överlevt ett tag på marknaden är etablerat i konsumenternas sinne och prövat av marknaden. Det anser Eva Eiderström, som arbetar med frågorna hos Naturskyddsföreningen.

*Jimmy Yoler, Swedish Standards Institute.
Jimmy Yoler, Swedish Standards Institute.

Viljan först, standard sedan

Bästa standarden är den som utgår från vad målet med införandet är. För att nå dit, är det viktigt att gå igenom verksamheten och även ställa frågor till leverantörer och kunder. Den som vill göra det riktig enkelt för sig väljer Iso 14 000 eller Iso 26 000.

*Rymdtorget Bergsjön Göteborg
Rymdtorget i Bergsjön, ett köpcentrum, kunde räddas från stängning genom systematiskt arbete. FOTO: Anna Jolfors, Göteborgs Stad

Samverkan som räddade ett torg

När Ritva Gonzalez förklarar hur Göteborg arbetar med social hållbarhet, återkommer ordet samverkan. Resultatet av det är bland annat att ett torg i en utsatt förort inte behövt stängas av utan förblivit en tillgång för samhället.

*Dator och mobiltelefon.
En bärbar dator orsakar 1,2 ton avfall, en mobiltelefon 86 kg. FOTO: Adobe.stock

Bästa elektroniken är den återanvända

Återvinningen av elektronik kan bara rädda en del av materialet. Därför borde vi bli bättre på att återanvända datorer, telefoner med mera, enligt IVL som studerat olika sätt att minska elektronikens miljöpåverkan.

*betong
Det övergripande målet för projektet är att förändra byggbranschen och minska dess miljöpåverkan. FOTO: Dave Kebo

Ny forskning: Koldioxid kan lagras i betong

Forskare vid University of California kan använda koldioxid för att tillverka ett byggmaterial som liknar betong. Hållfastheten uppfyller industristandard och kan användas för byggnader och infrastruktur.

*Skydd av träd
När träd får ett ekonomiskt värde blir det enklare att skydda dem vid till exempel exploatering. FOTO: Adobe.stock

Värdering skyddar träd från exploatering

När träden får ett ekonomiskt värde, är det lättare att skydda dem, berättar Johan Östberg, trädforskare hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Alnarpsmodellen och Itree är två metoder för att sätta pris på grönskan.