nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Kerstin Lundell

Kerstin Lundell

E-post: kerstin.l@miljo-utveckling.se

Vegetariskt valgodis från Alliansen

Alliansens förslag till klimat- och miljöpolitik domineras av morötter, alltså stöd av olika slag, som bonus för miljöbilar. Därmed har Moderaternas politik fått stort genomslag. Med ett grönt spår för företagande, får även Centerpartiets politik genomslag, medan några av Liberalernas och Kristdemokraternas hjärtefrågor fått stryka på foten.

*
Hushållsnära el studeras.

Stort intresse för solel

Energimyndigheten har fått en stor mängd ansökningar om stöd till forskning och utveckling inom området solel. Allra störst var intresset för innovationer.

*
Inte klimatanpassat. FOTO: Pixabay

Tillväxt sätts framför klimatanpassning

Klimatanpassning får stryka på foten om det inte går att kombinera med tillväxt. Ansvaret för att få det att gå ihop vilar på enskilda kommunala tjänstemän. De förutsätts vara innovativa och finna synergieffekter, enligt en doktorsavhandling från Karlstads universitet.

*

Rapport om fem grader varmare klimat

Om jordens medeltemperatur överskrider två grader, finns risken att det inte tar stopp där, utan går upp till fyra eller rentav fem grader. Det har forskare från Stockholm Resilience Centre kommit fram till i en ny studie.

*
Kollektivtrafiken är grundbulten i konceptet och Maas samarbetar med kollektivreseföretag där företaget etablerar sig. FOTO: Pixabay

Nya tjänster ska minska bilägande

Bildelning räcker inte, utan det som ska till är en transporttjänst som inkluderar kollektivtrafik, cykling, taxi med mera, om trafikanterna ska låta bli att köpa ny bil. Det visar erfarenheter från Helsingfors och forskning vid Lunds universitet.

*Kristdemokraterna
Vilken miljöpolitik vill riksdagspartierna föra? Missa inte Miljö & Utvecklings valguide.

Kristdemokraterna vill ge mer makt åt kommunerna

Om parterna kommer överens går det att klara miljömålen inför år 2020, enligt Kristdemokraternas miljöföreträdare Lars-Axel Nordell. Kommunerna ska också få mer makt, tycker han.

*Kristdemokraterna
Vilken miljöpolitik vill riksdagspartierna föra? Missa inte Miljö & Utvecklings valguide.

Miljö ska genomsyra allt

Maria Malmer Stenergard, Moderaterna, anser att upphandling ska användas bättre och att koldioxidlagring behövs. Miljö ska in på alla politikområden.

*Kristdemokraterna
Vilken miljöpolitik vill riksdagspartierna föra? Missa inte Miljö & Utvecklings valguide.

Liberalerna vill se koldioxidskatt inom EU

Biologisk mångfald väger lika tungt som klimatet, och flygskatt behövs för hela EU, enligt Liberalernas Lars Tysklind.