nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Joline Ekman

Joline Ekman

E-post: joline.e@miljo-utveckling.se

*E-handeln
De senaste åren har e-handel av livsmedel ökat starkt. Det finns stora förhoppningar om att den ökade e-handeln ska bidra till att persontransporterna minskar.

E-handeln energieffektiv när kunderna skippar bilen

Artikel

För att E-handeln ska spara på energin och miljön krävs det att konsumenterna gör sina inköp via hemleverans och inte tar bilden för att hämta ut paketen eller kompletteringshandla.

*
Mer än vart tredje företag, 35 procent, anser att de saknar ekonomiska resurser att investera i en mer miljövänlig verksamhet. FOTO: Stock.xchng

Pengabrist stoppar tillverkningsföretag från att satsa grönt

Trots att sju av tio små och medelstora tillverkningsföretag vill ställa om till grönare bränslealternativ, uppger fyra av tio att de fortfarande använder olja i sin produktion.

*
Hållbar mobilitet innebär att ta ett helhetsgrepp i samhällsplaneringen när det gäller transporter. Det kan handla om att utveckla bilpooler, e-tjänster, satsningar på kollektivtrafik och elbilar och om att få fler att gå och cykla. FOTO: Alija i-Stock

Finalisterna till Årets klimatstad 2018 utsedda

I WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge tävlar flera städer om titeln Årets klimatstad. Temat i år är hållbar mobilitet för att skapa klimatsmarta och attraktiva stadsmiljöer.

*
Jens Bruno, chef för avdelningen Hållbarhetsutveckling på Preem.  FOTO: Preem

Preem rekryterar hållbarhetschef

Han har erfarenhet av ledande positioner inom globala bolag samt som hållbarhetskonsult.

*
Åsa Bergman har utsetts till ny vd och koncernchef i Sweco. FOTO: Sweco

Sweco får ny vd och koncernchef

Hon har 27 års erfarenhet från olika linjechefsroller i koncernen, senast som affärsområdeschef för Sweco Sverige.

*
Två miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, kommer att nås till 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte nås. FOTO: Pixabay

Endast två miljömål väntas nås 2020

Naturvårdsverket har överlämnat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Prognosen ser god ut för miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt – för de andra målen ser prognosen betydligt sämre ut.

*
Efter mer än två års förhandlingar lyckades EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet i november komma överens om hur utsläppshandeln ska reformeras. FOTO: Creative Lab / Shutterstock.com

Nytt EU-beslut kan förändra svensk klimatpolitik

Det menar IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige, efter att det nu blivit möjligt för enskilda stater, företag, hushåll och kommuner att minska sin klimatpåverkan, trots att utsläppen regleras av EU:s handelssystem.

*
Forskarnas fältstudie i Abisko-området visar att fjällbäckar inte nödvändigtvis reagerar på samma sätt som landekosystem, det vill säga med ökad produktivitet. FOTO: Kathryn Hansen, NASA

Greenpeace överklagar domen om Norges oljeborrning i Arktis

Artikel

I januari frikändes norska staten av tingsrätten efter att flera miljöorganisationer stämt staten för att den tillåter oljeborrning i Arktis. Nu överklagar Greenpeace och Natur og Ungdom domen.

*
En orsak till nedgången kan vara att klimatförändringar förändrar mönstret på atmosfärens cirkulation, vilket leder till att mer ozon transporteras bort från tropikerna. FOTO: Stockholms universitet

Ozonskiktet återhämtar sig inte på våra breddgrader

Ozonlagret återhämtar sig vid polerna, men enligt ny forskning har ozonskiktet svårigheter att återhämta sig på lägre breddgrader där fler människor bor.

*

Ny metod kan revolutionera textilåtervinning

Svenska forskare kan vara på väg att förändra tekniken för återvinning av bomull. I september står textilmassaföretaget re:newcells pilotanläggning redo för att återvinna 100 procent av förbrukade bomullsplagg. Läs mer här.