nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arkiv för Ingar Lindholm

Ingar Lindholm

E-post: ingar.l@miljo-utveckling.se

Bättre uppföljning ger bättre effekt och kostnadseffektivitet, skriver Tim Isaksson.

Samhället behöver ersätta gissningar med kunskap

Debatt

Skattepengar riskerar att spolas ned i avloppet om inte nudgingprojekt utvärderas med noggranna mätningar. Det skriver Tim Isaksson, projektledare och researchansvarig på A WIn Win World.

*
Ikea lanserar en uppdaterad version av sin globala hållbarhetsstrategi.

Ikea lanserar uppdaterad hållbarhetsstrategi

2012 kom Ikeas förra strategi för ökad hållbarhet. Nu är det dags för en uppdaterad version, och företaget har höjt ambitionsnivån bland annat vad gäller transporter och klimatutsläpp.

*
Gener från rockor har kartlagts och patentsökts, visar en forskarrapport.

Havsforskare har undersökt genpatent

"Mycket större omfattning än vad vi trott"

Hur många patent finns på gener hos havslevande organismer – och vem äger dem? Det har undersökts av forskare, som själva blev förvånade över resultatet.

*
Att utveckla nya, miljövänligare brandskum kräver långsiktigt och systematiskt arbete.

Färre skumma ämnen när kemiföretaget ställde om

År 2009 började brandskumsföretaget Dafo Fomtecs arbete med att fasa ut kontroversiella kemikalier ur sin verksamhet. Efter flera år av ämnestester är de i dag ISO-certifierade och uppfyller kraven enligt flera globala hållbarhetsstandarder.

*
Få personer döms för miljöbrott, skriver Angelica Björklund Våhlin.

Miljöbrott leder sällan till skampålen

Straff för miljöbrottslighet kan bara riktas mot fysiska personer, skriver Angelica Våhlin Björklund, JP Miljönet. I praktiken döms väldigt få personer idag för miljöbrott. Istället har företagsbot enligt 36 kapitlet brottsbalken blivit den klart vanligaste sanktionen vid miljöbrott. Så här ser reglerna ut.

*
Höganäs AB satsar på biomassa för att ersätta naturgas i stålproduktionen. FOTO: Magnus Pettersson

Höganäs testar bioenergi vid ståltillverkning

Stålindustrin står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp. Nu satsar Höganäs AB på förgasning av biomassa för att minska koldioxidutsläppen. Investeringen kostar 100 miljoner kronor.

*
Tove Malmqvist, KTH, har undersökt användandet av livscykelanalys (LCA) i upphandling av byggnader. FOTO: Ingar Lindholm

Osäkerhet kring LCA-krav vid byggande

Kommuner vill ställa krav på maximal klimatpåverkan från byggandet, men vet inte hur det ska gå till. Det visar en rapport från KTH och IVL.

Nu är GDPR på plats hos oss

Arbetet med dataskyddsförordningen, GDPR, har varit intensivt den sista tiden för att vi ska vara klara till den 25 maj. Nu finns alla bitarna på plats hos Miljö & Utveckling och vårt förlag Pauser Media AB.

*
Framtidens bilist är mobilist, skriver Johanna Grant, Gröna Bilister. FOTO: Gröna Bilister

Städer behöver fler mobilister

Debatt

Sverige är ett avlångt land där bilen är helt dominerande. Även om den är en nödvändighet för många människor som behöver den i arbetet, för fritiden eller för livspusslet, så är den samlade bilismen en extremt ineffektiv och ohållbar lösning på våra behov att förflytta oss. Det skriver Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.