nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Arkiv för Catrin Offerman

E-post: catrin.o@miljo-utveckling.se

*
En av fyra värmepumpar håller på att monteras i den nya anläggningen intill Sjölunda reningsverk. FOTO: Andreas Offesson

De utvinner fjärrvärme ur avloppsvatten

I Malmö hamn byggs nu en anläggning för att kunna utvinna fjärrvärme ur stadens avloppsvatten. Projektet är en del i stadens satsning på industriell symbios.

*
Erfarenheter från Gotland ska visa hur Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar energi. FOTO: Wikimedia Commons

Gotland ska vässa Sveriges energiförsörjning

Hur skulle energiförsörjningen se ut på Gotland om energisystemet var helt förnybart? Det är något som Energimyndigheten nu ska utreda. Erfarenheter från Gotland ska sedan användas när hela Sverige ska ställa om.

*
Från den 8 september får barlastvatten inte längre släppas ut från fartyg utan att först ha renats. FOTO: Göteborgs hamn

Håll koll på höstens nya lagar

Några nya miljölagar har börjat gälla under sommaren. Här är de nya lagarna du behöver ha koll på inför hösten.

*
Röstas förslaget igenom träder det i kraft den 1 januari 2018. FOTO: Melker Dahlstrand.

Idag kan Sverige få en ny klimatlag

Idag röstar riksdagen om regeringens förslag till svenskt klimatpolitiskt ramverk. Nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd kan bli verklighet under dagen.

Här finns miljöjobben

Ny statistik från SCB

Miljöbranschen har växt med 5 600 jobb sedan 2004. Allra flest arbetar med avfallshantering och förnybar energi, enligt statistik från SCB.

I dag kommer ett nytt nummer av Miljö & Utveckling ut. Här kan du läsa om matindustrins utmaningar. Läs även om hållbarhet i leverantörskedjan och vad som händer inom svensk tillsyn just nu, medmera.

Stora utmaningar för matindustrin

Artutrotning, kemikalier och utarmning av jordar och ekosystem.
Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar. Och när befolkningen växer, samtidigt som odlingsutrymmet minskar, måste branschen leverera stora lösningar.

*
Genom en standardisering blir det möjligt att få fram en sammanställning av hur stor klimatpåverkan varje transportuppdrag har per kund eller order.

Standardisering underlättar uppföljning av miljödata

Just nu pågår ett pilotprojekt för att ta fram ett smart sätt att skicka miljödata från en lastbil direkt till uppdragsgivarens uppföljningssystem. Syftet är att förenkla uppföljningen av miljödata från vägtransporter.

*
Ett av de viktigare resultaten från konferensen är att hoten mot haven nu har fått en ny internationell prioritet. FOTO: Foto: Ragnar Ness / IBL Bildbyrå/HaV

1 300 åtgärder för ett välmående hav

Över 1 300 löften om åtgärder för ett renare hav. Det blev resultatet av en FN-konferens i New York om situationen i världens hav som genomfördes i förra veckan.

*
I årets rankning placerar sig Uppsala på första plats med 33 poäng av 33 möjliga. Därefter kommer Lomma och Stockholm på delad andra plats med 32,5 poäng. FOTO: Shutterstock

De är bäst på klimatanpassning

Uppsala, Lomma och Stockholm är Sverigebäst på klimatanpassning.
Andra kommuner har knappt börjat arbetet med att analysera de risker som följer med ett varmare klimat.
Det visar en kartläggning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

*
Från 2020 kommer det bara att användas förnybara biobränslen i fjärrvärmeverket.

Klimatpåverkan från Malmös fjärrvärme ska halveras

Om tre år ska all fjärrvärme i Malmö kommun vara helt förnybar.
– Det här är ett avgörande steg för att nå målet om att bli en fossilfri stad, säger servicenämndens ordförande Petra Bergquist (S).