nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Arkiv för Catrin Offerman

E-post: catrin.o@miljo-utveckling.se

*
Chalmers och Akademiska hus satsar 8 miljoner kronor för att installera solceller vid Chalmers och på så vis skapa en forskningsmiljö med potential att lösa de utmaningar som återstår kring exempelvis lagring och ojämn produktion av solenenergi. På bilden är de byggnader markerade där solceller ska installeras, eller där det redan finns idag.

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.

*
Michiel van Noord är en av författarna bakom rapporten som finansierats av forskning- och innovationsprogrammet Re:sourc. Målet är att konkretisera cirkulär ekonomi och göra det lättare för företag att anamma cirkulära affärsmodeller. FOTO: Ada Elmgart

Verktygslåda för en cirkulär ekonomi

Att samla konkreta verktyg som underlättar arbetet med att skapa cirkulära affärsmodeller. Det är syftet med en ny rapport.

*
Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ser till att att det görs en analys av stödet till solel i relation till andra förnybara tekniker. FOTO: Pixabay

Riksrevisionen kritisk till underlag för solcellsstöd

Det går inte att säga om det statliga stödet till solel har varit kostnadseffektivt. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Stort behov av produktutveckling i finanssektorn

En ny rapport från Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, samlar exempel på gröna finansprodukter från hela världen. Något som är tydligt är att efterfrågan från marknaden är stor, men att utbudet lämnar övrigt att önska.

*
När det gäller lokalt arbete med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det svårt att hitta extern finansiering, skriver organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer i skrivelsen.

Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer:

Låt oss satsa på en giftfri miljö

Sveriges kommuner och regioner behöver bättre förutsättningar för att jobba med miljökvalitsmålet Giftfri miljö. Nu har organisationerna Sveriges ekokommuner och Kommunala miljöchefer skickat en gemensam skrivelse till miljö- och energidepartementet för att lyfta frågan.

*

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer

Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa.
– Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.

*
Linda Elmén, ny hållbarhetschef på Stockholmsmässan. FOTO: Canon

Canon satsar på cirkulär ekonomi

Den japanska teknikjätten Canon börjar se cirkulär ekonomi som en affärsmöjlighet. Multifunktionsprodukter, reservdelar och tonerkasetter är några av deras produkter som får nya liv igen.