nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Arkiv för Catrin Offerman

E-post: catrin.o@miljo-utveckling.se

*
Costa Ricas regering har tröttnat på nedskräpningen och förbereder ett förbud mot engångsförpackningar i plast. FOTO: Shutterstock

Costa Rica förbjuder engångsförpackningar av plast

Costa Rica kan bli första landet i världen att helt stoppa användningen av plastförpackningar för engångsbruk. Förbudet börjar gälla från 2021.

*
Få elver är engagerade i skolornas hållbarhetsarbete, enligt en undersökning från stiftelsen Håll Sverige Rent. FOTO: Jenny Brandt

Få skolor satsar på hållbarhet

Få skolledningar är drivande i skolans arbete med hållbarhetsfrågor och endast två av tio skolor avsätter resurser till arbetet. Det visar en undersökning från stiftelsen Håll Sverige Rent.

*
När fiskeredskap tappas i haven kan de fortsätta att fånga in fisk under lång tid, så kallat spökfiske. FOTO: Natalie Greppi

Nytt nätverk ska sätta stopp för spökfiske

Hundratals kilometer fiskenät förloras i de nordiska haven varje år. Näten dödar fisk och sprider mikroplast i haven. Nu bildas ett nordiskt nätverk som ska hitta lösningar på problemet.

*
FOTO: Pixabay

Kvinnor driver secondhandmarknaden

Svenskarna handlar mer begagnat mode idag jämfört än för tre år sedan. Det är framförallt den yngre generationen och speciellt kvinnor som driver upp siffrorna, enligt en ny undersökning.

*
Under arbetet med Citybanan i Stockholm var samarbete en nödvändighet. Via en standard kan nu verksamheter få hjälp med att vässa sin samarbetsförmåga. FOTO: Micke Lundström

Ny Iso-standard för samverkan

Det går att öka affärsnyttan genom samarbete. Nu kommer en standard som ska hjälpa verksamheter att bli bättre på att hjälpas åt.

*
För att komma tillrätta med ohållbara metoder som överfiske och utsläpp har svenska forskare vid Stockholm Resilience Centre inlett ett samarbete med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag. FOTO: Wikimedia Commons

Smart metodik hjälper fiskeindustrin att ställa om

Företag inom fisk- och skaldjursindustrin i Asien, Europa och USA har under ett par år samarbetat med forskare för att få bort ohållbara fiskemetoder från industrin.
– Tillvägagångssättet är intressant och något som andra kan följa, säger Johan Rockström, forskare vid Stockholm Resilience Centre

*
En av fyra värmepumpar håller på att monteras i den nya anläggningen intill Sjölunda reningsverk. FOTO: Andreas Offesson

De utvinner fjärrvärme ur avloppsvatten

I Malmö hamn byggs nu en anläggning för att kunna utvinna fjärrvärme ur stadens avloppsvatten. Projektet är en del i stadens satsning på industriell symbios.

*
Erfarenheter från Gotland ska visa hur Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar energi. FOTO: Wikimedia Commons

Gotland ska vässa Sveriges energiförsörjning

Hur skulle energiförsörjningen se ut på Gotland om energisystemet var helt förnybart? Det är något som Energimyndigheten nu ska utreda. Erfarenheter från Gotland ska sedan användas när hela Sverige ska ställa om.

*
Från den 8 september får barlastvatten inte längre släppas ut från fartyg utan att först ha renats. FOTO: Göteborgs hamn

Håll koll på höstens nya lagar

Några nya miljölagar har börjat gälla under sommaren. Här är de nya lagarna du behöver ha koll på inför hösten.

*
Röstas förslaget igenom träder det i kraft den 1 januari 2018. FOTO: Melker Dahlstrand.

Idag kan Sverige få en ny klimatlag

Idag röstar riksdagen om regeringens förslag till svenskt klimatpolitiskt ramverk. Nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd kan bli verklighet under dagen.