nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Utsläppen från fartygstrafiken övervakas bland annat genom kemisk analys med hjälp av en så kallad ”sniffer” vid Nya Älvsborgs fästning, intill inseglingsrännan till Göteborg.
Utsläppen från fartygstrafiken övervakas bland annat genom kemisk analys med hjälp av en så kallad ”sniffer” vid Nya Älvsborgs fästning, intill inseglingsrännan till Göteborg. FOTO: Johan Mellqvist

Åtta av tio följer svavelreglerna

Utsläppen av svavel från fartyg har sjunkit kraftigt sedan skärpta regler trädde i kraft vid årsskiftet.

  • Annons 1

För fartyg som trafikerar nordeuropeiska farvatten sänktes den högsta tillåtna svavelhalten radikalt vid årsskiftet – från 1 procent till 0,1 procent.

Färska mätningar som forskare vid Chalmers genomfört visar nu att svavelutsläppen minskat med cirka 80 procent sedan de nya reglerna börjat gälla. Under årets två första veckor analyserades närmare 200 fartygspassager, av dessa klarade nästan hälften det nya gränsvärdet på 0,1 procent.

Detta kan jämföras med de föregående fyra åren, då utsläppen i genomsnitt legat på en nivå som motsvarar ett svavelinnehåll i bränslet på 0,6 – 0,7 procent.

– För många fartyg noterades utsläpp strax över gränsen, så med tanke på en viss osäkerhet i mätmetoden får man anse åtminstone 80 procent av fartygen som godkända, förklarar Johan Mellqvist, professor i optisk fjärranalys.

Mätningarna har genomförts med hjälp av en helt ny teknik, en så kallad ”sniffer” som utvecklats av Chalmers. Mätstationen är placerad vid Nya Älvsborgs fästning intill inseglingsrännan till Göteborg. Där registreras och analyseras utsläppen från passerande fartyg kontinuerligt utan tidsödande inspektioner ombord på fartygen.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.