nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Återvinningsindustrierna vill se skarpare förslag om cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna vill ha ett skarpare förslag kring cirkulär ekonomi än det som som EU-kommissionen presenterade i december.
– Vi vill se fler kraftfulla åtgärder för att öka efterfrågan på återvunna råvaror, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

  • Annons 1

I december presenterade EU-kommissionen sin nya handlingsplan för cirkulär ekonomi och förslag till revidering av sex avfallsdirektiv. Enligt Återvinningsindustrierna behöver förslaget skärpas.

– Det krävs en förändrad syn på avfallsmarknaden. Avfallslagstiftningen präglas fortfarande alltför mycket av att avfall ses som ett problem och inte som en resurs, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

Här är några av Återvinningsindustriernas förslag:

  • Inför åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror, exempelvis skattelättnader.
  • Ställ krav på design för återvinning av produkter.
  • Sätt mål och inför åtgärder som leder till att återvinningen av kommersiellt avfall ökar.
  • Ersätt mål för kommunalt avfall med två separata mål; ett för hushållsavfall och ett för verksamhetsavfall. Först då kan återvinningsmålen följas upp på samma sätt i alla europeiska länder.
  • Inför krav på att återvinningsbart material sorteras ut ur avfall som ska förbrännas och deponeras.
  • Synliggör materialåtervinningens klimatnytta i EU-ländernas rapportering av växthusgasutsläpp.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Vill förlänga elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har presenterat ett förslag på hur elcertifikatsystemet ska utformas efter 2020. Bland annat föreslår de en förlängning av systemet till 2045 och att kvoten höjs från 2022.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Frivilligorganisationer stämmer norska staten för oljeborrning

Norska staten stäms för oljeborrning i Barents hav i Arktis. Det innebär att en norsk grundlagsparagraf som säger att myndigheter ska värna om natur och miljö nu prövas i rätten för första gången.