nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Återvinna mindre och bränna mer

Dagens avfallshantering är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Istället för att styras av avfallshierarkin - förebygga, återvinna, förbränna, deponera - så bör avfallet hanteras utifrån lokala förutsättningar. Det menar nationalekonomerna bakom en ny rapport.

  • Annons 1

Återvinna mindre och bränna mer, det är en möjlighet som bör tas i beaktande enligt Robert Lundmark och Eva Samakovlis, nationalekonomer och författarna bakom den nya rapporten ”Avfall – återvinna, bränna eller slänga?” från Studieförbundet näringsliv och samhälle.

Dagens avfallshantering baseras på att i första hand försöka minimera mängden avfall, i andra hand återvinna, i tredje förbränna och i sista hand deponera avfall. Men eftersom förutsättningarna varierar mellan olika områden så bör till exempel befolkningstäthet och närhet till pappersbruk påverka hur avfallet hanteras, menar rapportförfattarna. På så sätt ska en optimal samhällsekonomisk återvinningsnivå kunna uppnås.

Om systemet ställs om så som författarna föreslår, så kommer dagens avfallshierarki endast användas som en grov indikator för hur avfallet ska hanteras. För att finjustera hanteringen föreslås en avfallsskatt i kombination med deponiskatt och återvinningssubventioner.

Författarna nämner även tekniska innovationer på återvinningsfronten som en viktig del i förbättrad hantering av avfall.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.