nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Artutarmning lika allvarligt som klimatförändring

Utarmade ekosystem kan få lika allvarliga konsekvenser som den globala uppvärmningen. Det menar svenska forskare som jämfört minskande artrikedom med andra miljöproblem.

  • Annons 1

– Att förlora hälften av alla växtarter i ett område är som att duscha det med surt regn, så uttrycker en av mina kollegor det, säger Lars Gamfeldt, forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet som varit med och gjort studien som i dagarna publiceras i tidskriften Nature.

Enligt forskarna är studien den första i sitt slag och tar sikte på att jämföra artförluster med exempelvis klimatförändringar och föroreningar. Resultatet förvånade forskarna själva: utarmningen kan få lika allvarliga konsekvenser som andra miljöproblem orsakade av människan och kan räknas som en av de fem allvarligaste förändringarna i miljön globalt.

Forskningen har utgått från ekosystemens produktivitet och deras förmåga att leverera mat, rent vatten och ett stabilt klimat.

Härnäst ska forskargruppen undersöka hur artförluster och de andra miljöförändringarna samverkar och försöka räkna ut nettoeffekten.

– Den stora utmaningen nu är att förstå och förutsäga den kombinerade effekten av alla de utmaningar som våra ekosystem står inför, säger Lars Gamfeldt.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.