nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Annie Lööf grillades om företagens klimatarbete

Klimatengagerade vd:ar vill ha tydligare framtidsbesked om näringslivets avfall, näringsdriven energiforskning och förnybar energi. Under en debatt fick näringsminister Annie Lööf stå till svars. Utan att ge några konkreta svar på ledarnas frågor.

  • Annons 1

Svenska Dagbladet publicerar idag en debattartikel skriven av vd:ana för de företag som är med i klimatnätverket Hagainitiativet. I debatten efterfrågar de tydligare framtidsbesked så att svenskt näringslivs klimatarbete kan bli mer offensivt. De fokuserar bland annat på omställningen till förnybar energi, ökad stimulans för näringsdriven energiforskning och att näringslivet ska få rätt att hantera sitt eget avfall.

Näringsminister Annie Lööf säger under sitt framförande att hon delar vd:arnas analys och att det är viktigt med politiska incitament och prioriteringar för att näringslivet ska kunna göra rätt saker. Dock kan hon i nuläget inte ge några konkreta besked eftersom regeringen för stunden sitter i budgetförhandling.

Angående frågan om energiforskning svarar hon att EU sedan tidigare efterlyst ökade resurser och att Sverige är en mönsterelev på området, men att vi kan bli mycket bättre. Hon tar upp de ökade anslagen till järnvägen och berättar om den kommande skärpta miljöbilsdefinitionen och den skärpta kvoten av förnybart i fordonsbränsle.

– Dessa två åtgärder kommer bidra till minskade koldioxidutsläpp med 600 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar ungefär 200 000 bilars utsläpp varje år, säger Annie Lööf.

Mattias Goldman, talesperson för Gröna Bilister, anser att regeringen pratar mycket men gör för lite.

– Ibland är vi rädda att ni i regeringen vill vara oss och det är ju ingen hemlighet att vi vill vara er, säger han.

För bonus-malus

Näringsministern berättar också att hon är för den så kallade Robin Hood-skatten, bonus-malus, som innebär att de som bidrar till stora utsläpp får betala mer och att de som har låga utsläpp premieras. En diskussion pågår inom regeringen, enligt Annie Lööf.

Annie Lööf ser hållbar tillväxt som en av sina hjärtefrågor och med begreppet menar hon att man både ska kunna tjäna pengar och rädda världen samtidigt.

– Och för att kunna tjäna pengar behöver vi naturens resurser. I England har man velat köpa bidrottningar och frakta dem till England för att man har insett att pollineringen som slutprodukt var värd runt tio miljarder kronor.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson kommenterade regeringens klimatarbete. Han tycker att det krävs bättre retorik och känsla och kommenterar att Annie Lööf inte rör en min när hon säger att dörren för att nå tvågradersmålet stängs 2017.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.