nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ändringar i utsläppshandelssystemet

  • Annons 1

Regeringen beslutade igår om en proposition som föreslår ändringar i utsläppshandelssystemet. Idag omfattar systemet endast utsläpp av koldioxid, men från 2013 kommer även lustgas och perfluorkolväten att inkluderas.

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd för att släppa ut dessa tre växthusgaser för angivna verksamheter. Senast vart femte år efter att tillstånd har getts, ska tillsynsmyndigheten ha sett över villkoren i tillståndet.

Regeringen ska upprätta en förteckning över de anläggningar som kräver tillstånd under handelsperioden som inleds 2013 och antalet utsläppsrätter som föreslås tilldelas varje anläggning utan betalning. Förteckningen ska sedan anmälas till EU-kommissionen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Inför lagkrav för företag att respektera mänskliga rättigheter”

Vi har på uppdrag av Statskontoret utvärderat hur svensk lag lever upp till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vår utredning visar att det finns en rad brister. Bland annat överordnas företagens vinstintresse mänskliga rättigheter, företag hålls ytterst sällan juridiskt ansvariga och kränkningar som sker utomlands prövas ytterst sällan i Sverige, skriver tre jurister som varit involverade i arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4