nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ändringar i utsläppshandelssystemet

  • Annons 1

Regeringen beslutade igår om en proposition som föreslår ändringar i utsläppshandelssystemet. Idag omfattar systemet endast utsläpp av koldioxid, men från 2013 kommer även lustgas och perfluorkolväten att inkluderas.

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd för att släppa ut dessa tre växthusgaser för angivna verksamheter. Senast vart femte år efter att tillstånd har getts, ska tillsynsmyndigheten ha sett över villkoren i tillståndet.

Regeringen ska upprätta en förteckning över de anläggningar som kräver tillstånd under handelsperioden som inleds 2013 och antalet utsläppsrätter som föreslås tilldelas varje anläggning utan betalning. Förteckningen ska sedan anmälas till EU-kommissionen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4