nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Catrin Offerman är chefredaktör och ansvarig utgivare för Miljö & Utveckling. FOTO: Anette Tamm

Analys: Nationalekonomin inte tillräckligt vass

Grön ekonomi är i hetluften just nu och rapporterna avlöser varandra. En trend är tydlig: Allt fler inom forskarskrået verkar anse att nationalekonomin inte längre räcker som förklaringsmodell, att den inte är ett tillräckligt vasst verktyg för att hantera framtidens utmaningar.

  • Annons 1

I januari kom en analys från SNS om nationalekonomins syn på CSR. Tillväxtanalys har precis avslutat ett regeringsuppdrag om en grön strukturomvandling. Dessutom pågår ett stort projekt på KTH om vilka strategier som krävs för att skapa en hållbar utveckling samtidigt som tillväxten uteblir.

Kanske håller droppen på att urholka stenen, det verkar vara allt fler inom forskarskrået som anser att nationalekonomin inte räcker som förklaringsmodell, att det helt enkelt inte är ett tillräckligt vasst verktyg för att hantera framtidens utmaningar.

Nationalekonomerna pratar fortfarande om CSR framför allt i form av risk och kostnader, snarare än i form av tillväxt och innovation. Det är statens uppgift, inte företagens, att agera etisk polis. Det går generellt inte att visa att det är affärsmässigt lönsamt att frivilligt vara ”grönare” än vad som bestäms av lagen.

Men kan vi låta oss styras av ett verktyg som inte tar hänsyn till etik, moral och de planetära gränserna?

Etik, moral och normer är något annat än regleringar. De förändrar sig över tiden. Idag är vi nog många som tycker att lägsta nivån är att alla verksamheter börjar ta hand om sina egna utsläpp enligt polluter pays principle. Och att man tar hand om de människor som arbetar i leverantörskedjan så att de får ett värdigt liv.

Vi är nog också många som anser att vi istället för att exploatera behöver restaurera våra ekosystem för att öka produktiviteten i dem. Det är vad de allra flesta skulle kalla för sunt förnuft men gäller faktiskt inte idag. Här vet vi med säkerhet att naturresurserna är ändliga och att de bara kommer att bli dyrare i framtiden.

I en tid av skakig ekonomi och där ännu ingen kan förutse vad som kommer att hända måste det ändå vara rätt att gå tillbaka till etiken. Vem vill du vara? Vad vill du arbeta i för verksamhet, den som är en del av lösningen, eller den som är en del av problemet?

Jag vill sluta med en definition från Tillväxtanalys regeringsuppdrag som jag tycker sätter saker och ting i rätt ordning: ”Social utveckling som sker inom ramen för planetens gränser måste vara samhällets mål. Ekonomin är verktygslådan.”

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.