nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vindkraft

Här är alternativen för framtidens elproduktion

Sverige kan välja fyra olika alternativa vägar för att skapa ett fossilfritt kraftsystem. Alla alternativ har ungefär liknande produktionskostnad. Det framgår av en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.