nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Verktyg

Ny standard för växthusgaser

Nu finns en ny standard för energiintensiv industri som vill mäta sina utsläpp av växthusgaser. Bakom standarden står Swedish Standards Institute.

SMHI lanserar nya klimatscenarier

Idag lanserar SMHI helt nya klimatscenarier som visar hur temperatur och nederbörd kan komma att ändras i framtiden. Informationen går att hämta hem länsvis.