nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Verktyg

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.

Ny standard för växthusgaser

Nu finns en ny standard för energiintensiv industri som vill mäta sina utsläpp av växthusgaser. Bakom standarden står Swedish Standards Institute.

SMHI lanserar nya klimatscenarier

Idag lanserar SMHI helt nya klimatscenarier som visar hur temperatur och nederbörd kan komma att ändras i framtiden. Informationen går att hämta hem länsvis.