nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vattenrening

Täckande gel stoppar kvicksilverspridning

Förorenade sjöar kan få nytt liv genom en täckningsmetod där aluminiumhydroxid, sand och fibrer bildar ett skyddande lager. Metoden har använts för första gången i världen i den kvicksilverförorenade sjön Turingen.

SWECO får miljöuppdrag i öst

SWECO har fått i uppdrag att övervaka byggnadsfasen av tre nya avloppsreningsverk i Ryssland, Tjeckien och Bulgarien. Uppdragen är tillsammans värda närmare 19 miljoner kronor. Vattenmyndigheterna i städerna Sestoresk i Ryssland, Jihlava i Tjeckien och Blagoevgrad i Bulgarien har givit SWECO i uppdrag att övervaka byggentreprenaden av respektive avloppsreningsverk.

Enkel teknik förbättrar miljön

Det behöver inte alltid vara svårt att förbättra miljön. Ibland kan beprövad teknik vara en enkel lösning. Uddeholm Tooling satsar på en ny indunstningsanläggning för skärvätskor. Resultatet blir kraftigt minskade volymer av farligt avfall till deponi.

Beprövad teknik får nytt användningsområde

Membranfiltrering och indunstning är två beprövade tekniker för vattenrening som allt mer har börjat hitta nya användningsområden. När industrin tvingas satsa på vattenreningsteknik som skapar slutna system hämtar man tekniken från dricksvattenframställning.

Membranfiltrering prisad

Årets Stockholm Water Industry Award går till ett kanadensiskt företag som utvecklat en effektiv membranfiltrering för industriellt avloppsvatten.

Miljöministern öppnar vattenvecka i Stockholm

Miljöminister Lena Sommestad inviger Världsvattenveckan, World Water Week som startar idag. Veckan arrangeras av Stockholm International Water Institute och miljöministern kommer, förutom att invigningstala, senare i veckan också öppna ett seminarium om vatten i Mellanöstern.

Enkel teknik renar vatten från olja

En slangoljeskimmer tar bort olja från vattenytor snabbt och effektivt med en roterande plastslang. Bara en bråkdel vatten följer med.
SSAB i Oxelösund använder tekniken i återvinningen av kylvatten från valsverket.

Torv renar lakvatten i pilotstudie

Att använda torv för rening av lakvatten har visat sig vara effektivt. Just nu genomförs en pilotstudie på Stena Fragmentering i Halmstad.
– När lakvattnet filtreras genom torv fastnar tungmetaller i torven, förklarar Hitomi Cannon, miljöingenjör vid Stena Fragmentering.

Partikelräknare för vatten

Produktnyhet
Nu finns det en ny partikelräknare för kontroll av dricksvattenkvalitet på marknaden. Det är företaget S C Trade AB som introducerar partikelräknaren. I mikroskopiska partiklar kan patogena bakterier och parasiter gömma sig och följa med dricksvattnet till konsumenten.

Ånga och bakterier renar massabruk

Södra Cells massabruk i Mörrum har valt att satsa på ny extern vattenreningsanläggning och en ny ångpanna. Allt som ett led i att med ny teknik förbättra miljön. Den delvis oprövade tekniken förväntas ge bruket väsentligt minskade utsläpp.

Många sjuka av dricksvatten

Var tredje kommun kontrollerade inte vattenkvaliteten under förra året och elva kommuner har inte gjort en enda inspektion sedan 1993. Detta trots att 25 000 personer insjuknat av dåligt dricksvatten de senaste tio åren, skriver Svenska Dagbladet.