nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vattenrening

Ny metod kan rena dricksvatten från PFOS

Larmen om förhöjda halter av svårnedbrytbara högfluorerade ämnen, PFOS har avlöst varandra. I ett lyckat försök har nu Svevia lyckats rena förorenad jord från ämnet, vilket man aldrig tidigare lyckats med.

Sju saker kan rädda Östersjön

Toppmötet Baltic Sea Action Summit, som ska ta fram konkreta åtgärder för Östersjön pågår för fullt.
Enligt Världsaturfonden behövs bara sju enkla saker för att Östersjön ska få tillbaka sin livskraft.

Forskare och träindustri samarbetar för rent vatten

Ett nytt forskningsprojekt som syftar till att minska träindustrins påverkan på vatten har inletts på Högskolan i Kalmar. Projektet, som finansieras av företag från skogs- och träindustrin och KK Stiftelsen, ska undersöka hur lakvatten från trä påverkar miljön och hur hanteringen av vattnet kan förbättras.

Svenskt företag utformar pilotprojekt i Abu Dhabi

Det svenska forskningsföretaget Scarab Development har fått i uppdrag av Abu Dhabi Future Energy Company att utforma ett pilotprojekt för avsaltning och återanvändning av vatten. Projektet är en del i Abu Dhabis satsning på att bli världens första koldioxidneutrala stad.

Solvatten belönas med Skapa-stipendium

Petra Wadström får årets Skapastipendium på 400 000 kronor för sin uppfinning för att rena vatten. Innovationen, Solvatten, är en bärbar vattenreningsapparat som drivs av solenergi. UV-ljuset hjälper också till att rena vattnet.

Proteiner dödar främmande djur

Djur, växter och bakterier som sprids mellan haven, via exempelvis fartygens barlasttankar är ett av de största hoten mot havsmiljön.
Svenska Ekomarine har hittat en lösning på problemet.

Läckeby Water bygger ut polsk vattenrening

Läckeby Water och divisionen Purac har fått en order från pappersbruket Arctic Paper i Polen, som ska öka sin produktion med 50 procent. Ordern är värd 7 miljoner kronor, i den ingår leverans av process- och nyckelutrustning till uppgradering av den nuvarande processen till en Biofilm Activated Sludge-process, uppger Läckeby Water i ett pressmeddelande.

Swentec: Svensk vattenrening för industri världsledande

Swentecs, Sveriges miljöteknikråd, senaste kartläggning av den svenska miljöteknikbranschen visar att svensk vattenreningsteknik för industri är världsledande. Den helhetssyn på VA som finns i Sverige kan också ge svenska fördelar.
– Sverige kan skapa en exportfördel genom att de svenska företagen samlas kring gemensamma systemlösningar, säger Berit Gullbransson, direktör för Swentec, i en kommentar.

En tromb med renande effekt

Syre kan göra underverk med förorenat vatten. Det har företaget Gefle Virvelteknik tagit fasta på. Deras omvända propeller trycker in mikroskopiska luftbubblor i vätskan och minskar behovet av kemikalier för rening.

Barkfilter ersätter kemikalier i biltvätten

En ny vattenreningsteknik för biltvättvatten testas nu på en mack i småländska Sävsjö. Där används filter av furubark i stället för kemikalietillsatser. Det ska förenkla hanteringen och underlätta återvinningen av vattnet.

Svavel skyddar stålet i biobränslepannor

Stålet i dagens fjärrvärmepannor mår inte bra av biobränsle.
Forskningsresultat från Chalmers visar att den höga vattenhalten luckrar upp stålet och påskyndar korrosion. Problemen kan lösas genom tillsättning av svavel i bränslet och stål med bättre motståndskraft.