nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vågkraft

Satsar på vågkraft

Vattenfall och det irländska företaget Wavebob Ltd ska starta ett samarbete kring att utveckla prototyper av vågkraftsutrustning till fullskaliga kommersiella vågkraftsparker. Avtalet gäller utveckling av Wavebobs teknik och uppskalning av den till kommersiell storlek.