nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utsläppshandel

”Vi måste alla bli naturkapitalister”

Att prissätta ekosystemtjänster är nödvändigt för att företag ska bli hållbara på riktigt.
– Använd på rätt sätt är marknadsekonomin lösningen på många miljöproblem, säger Jonathan Shopley, vd för brittiska The Carbon Neutral Company.

Rapport: Så kan EU:s utsläppshandel utvecklas

Överskottet på utsläppsrätter inom EU behöver är ett problem. Att låta fler sektorer täckas av handelssystemet eller begränsa möjligheten att använda krediter är några av de åtgärder som EU föreslagit.

Utsläppshandeln åker rutschkana

Det går nedåt för EU:s och FN:s utsläppsmarknader. Värdet på handeln minskade med hela 36 procent under det gångna året och snittpriset har nästan halverats. En ny studie visar att priset behöver stiga rejält för att klara tvågradersmålet.