nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utbildning

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.

Han startar ny masterutbildning inom hållbarhet:

”Vi vet att företag har stora behov av utbildade människor inom området”

Tommy Borglund, tidigare hållbarhetsexpert på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Hallvarsson, tar nästa kliv i karriären och startar Sveriges första tvååriga masterutbildning inom företagsekonomi med inriktning mot hållbarhet vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Miljö & Utveckling och Goodpoint startar utbildningsverksamhet

Behöver du lära dig mer om de nya lagkraven kring hållbarhetsredovisning, eller vara säker på att ni följer de senaste reglerna i kemikalielagstiftningen Reach?
Idag lanserar tidningen Miljö & Utveckling och konsultbyrån Goodpoint utbildningsverksamheten Miljö & Utveckling Utbildning, med syfte att rusta hållbarhetsproffs inför framtiden.

Mer hållbart i undervisningen

Miljö- och utbildningsministrar från Europa, Nordamerika och Centralasien har enats om en strategi och en genomförandeplan för hur hållbar utveckling kan integreras mer i skolans undervisning. Exempelvis tycker de att alla länder upprätta nationella handlingsprogram och att utbildningssystemen ska förändras så att frågor om hållbar utveckling blir del av läroplanen i alla ämnen.

Miljökunskap i körkortsutbildningen

Miljöanpassad körning ska bli en viktigt del i körkortsutbildningen när Vägverkets nya kursplan för körkort B börjar gälla våren 2006. Även kunskaper om hur föraren påverkas av alkohol och trötthet kommer att få större plats i utbildningen medan manövreringkunskaper får en mindre framträdande plats.

Miljöinspektörer lär sig hantera konflikter

Att utöva tillsyn som miljöinspektör kan vara en svår uppgifft. Risken finns alltid att man hamnar i svårhanterliga situationer där man inte vet hur man ska bete sig. Men nu finns det hjälp att få. Högskolan i Mälardalen har startat en kurs som ska lära miljöinspektörer konflikthantering och argumentationsteknik.