nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utbildning

Han startar ny masterutbildning inom hållbarhet:

”Vi vet att företag har stora behov av utbildade människor inom området”

Tommy Borglund, tidigare hållbarhetsexpert på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Hallvarsson, tar nästa kliv i karriären och startar Sveriges första tvååriga masterutbildning inom företagsekonomi med inriktning mot hållbarhet vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Miljö & Utveckling och Goodpoint startar utbildningsverksamhet

Behöver du lära dig mer om de nya lagkraven kring hållbarhetsredovisning, eller vara säker på att ni följer de senaste reglerna i kemikalielagstiftningen Reach?
Idag lanserar tidningen Miljö & Utveckling och konsultbyrån Goodpoint utbildningsverksamheten Miljö & Utveckling Utbildning, med syfte att rusta hållbarhetsproffs inför framtiden.

Mer hållbart i undervisningen

Miljö- och utbildningsministrar från Europa, Nordamerika och Centralasien har enats om en strategi och en genomförandeplan för hur hållbar utveckling kan integreras mer i skolans undervisning. Exempelvis tycker de att alla länder upprätta nationella handlingsprogram och att utbildningssystemen ska förändras så att frågor om hållbar utveckling blir del av läroplanen i alla ämnen.

Miljökunskap i körkortsutbildningen

Miljöanpassad körning ska bli en viktigt del i körkortsutbildningen när Vägverkets nya kursplan för körkort B börjar gälla våren 2006. Även kunskaper om hur föraren påverkas av alkohol och trötthet kommer att få större plats i utbildningen medan manövreringkunskaper får en mindre framträdande plats.

Miljöinspektörer lär sig hantera konflikter

Att utöva tillsyn som miljöinspektör kan vara en svår uppgifft. Risken finns alltid att man hamnar i svårhanterliga situationer där man inte vet hur man ska bete sig. Men nu finns det hjälp att få. Högskolan i Mälardalen har startat en kurs som ska lära miljöinspektörer konflikthantering och argumentationsteknik.

Miljötjänstemän drillas i att vittna

Efter att miljöbalken trädde i kraft 1999 har miljöbrottsärendena i domstolarna ökat markant. Det har inneburit att det blivit vanligare att miljö- och hälsoskyddsinspektörer kallas till rätten för att vittna.
Att vittna kan vara en riktig rysare för en ovan person och att göra ett trovärdigt intryck i rätten är inte helt lätt. Men det går att lära sig.

Hållbarhet ny trend bland miljöutbildningar

Hållbarhetsutbildningar är något som blivit allt mer populärt och efterfrågat bland utbildningsföretagens kursutbud. Idag pratar man inte om miljöutbildningar i samma utsträckning som tidigare utan miljöaspekten integreras istället med etiska och ekonomiska frågor.