nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tillsyn

Så ser det ut i ditt län

Hur fungerar tillsynen av miljöfarlig verksamhet hos dig? Här kan du läsa vad länsstyrelserna svarade på vår undersökning, län för län.

Så kan tillsynen förbättras

90 procent av alla verksamhetsutövare skulle genomföra egenkontroll i samma utsträckning även om tillsynen helt upphörde, enligt en rapport från Naturvårdsverket som kommer inom kort.

Förstå tillsynssambanden

Arbetar du med kemikalietillsyn i kommuner eller på länsstyrelser? Nu finns vägledningsmaterial för tillsynsmyndigheter om sambanden mellan miljöbalken, Reach och vattenförvaltningen.