nr-logo

Hållbarhet i praktiken

tidningen

Världens chans till modern upphandling

Debatt

I dag finns fem nya, lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Tyvärr saknas det långsiktighet i upphandlingspolitiken, menar flera företrädare för svenska miljömärkningar.

Bjud in kunden

Analys

Synen på konsumenter, myndigheter och företag som motparter håller på att ändras. Partnerskap i alla led är det nya heta och kunden har en nyckelroll.

Dyrt och snårigt i tjänstebilsdjungeln

Det är inte helt lätt att jämka ihop miljöhänsyn och ekonomi när det gäller tjänstebilar. En tjänstebil kostar cirka 80 000 kronor per bil och år för arbetsgivaren och lagstiftningen kring miljöbilar är minst sagt snårig.
– Miljöbilsmarknaden fungerar inte riktigt. Det som blir billigt för föraren, blir dyrare för företagaren, säger Ronny Svensson, tjänstebilskonsult.