nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Teknik

CCS-teknik vinner mark

Andelen stora projekt för att fånga upp och lagra koldioxid har fördubblats sedan 2011. Det konstateras bara dagar efter att IPCC signalerat att tekniken kommer bli nödvändig för att nå klimatmålen.

App visar luftföroreningar

Snart kan vi kolla luftkvaliteten där vi befinner oss bara genom en titt på mobilen. I ett EU-projekt utvecklas appar som gör oss medvetna om miljön omkring oss.

Gröna tips i iPhone

Vill du bli miljösmart i vardagen? Nu släpper Naturskyddsföreningen en gratis applikation för iPhone som hjälper dig en bit på vägen.

EU viker sig inte i patentfrågan

En stor fråga i klimatförhandlingarna är teknologiöverföring och därmed patent. Industri- och utvecklingsländer har här helt olika uppfattningar men EU kommer inte att vika sig.