nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Produktutveckling

Projekt för miljövänlig bilproduktion

Att bygga miljövänligare fordon på dagens produktionslinor är inte helt oproblematiskt. Den stora utmaningen som tillverkarna står inför är att hitta ett kostnadseffektivt och produktionsvänligt sätt att producera fordon med ett antal varianter av drivlinor i ett och samma produktionsflöde.