nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Omvärld

2000-talets bästa miljödokumentärer DEL 2

Det nya millenniet har bjudit på en kraftig ökning av dokumentärer med ett starkt miljötema. Flera av filmerna har fått stor uppmärksamhet, kritikerrosats och vållat debatt och förändring. Så här inför helgen publicerar vi resten av vår lista över de 10 dokumentärfilmer som fått oss att se på världen med nya ögon.

2000-talets bästa miljödokumentärer

Det nya millenniet har bjudit på en kraftig ökning av dokumentärer med ett starkt miljötema. Flera av filmerna har fått stor uppmärksamhet, kritikerrosats och vållat debatt och förändring. Vi har valt ut 10 dokumentärfilmer som fått oss att se på världen med nya ögon.

Framtidens energipolitik

Goda exempel från omvärlden inspirerar

Energifrågan blir allt viktigare och samtidigt allt mer komplex. Genom att ta vara på erfarenheter från andra länder kan utbyggnaden av förnybar energi bli mer kostnadseffektiv.

Restvatten tros ha orsakat jordbävning

Injektion av restvatten från oljeproduktion i underjordiska källor ligger troligtvis bakom en av de största registrerade jordbävningarna i den amerikanska delstaten Oklahoma, enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geology.

Konsumentens dag

Fredagen den 15 mars är det Internationella Konsumentdagen. Tanken är att uppmärksamma konsumentens rättigheter och ställa större krav på att näringsliv, stater och myndigheter har konsumentens bästa för ögonen i större utsträckning.