nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Offentlig verksamhet

Framåt för miljöledning i staten

Miljöledningsarbetet i statlig förvaltning börjar ge effekt. Flera goda exempel på ständig förbättring finns bland myndigheterna oberoende storlek, verksamhet och miljöpåverkan, enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket. – Inte bara miljöarbetet har blivit bättre utan också rutiner och strukturen inom övriga verksamheten.

Vården stor Pvc-konsument

Sjukvården gör inga ordentliga miljöanalyser av de produkter som används i vården, enligt en europeisk granskning som genomförts i konsultföretaget PE Europes regi. Konsultföretaget har granskat livscykelanalyser där pvc jämförs med andra alternativ inom olika branscher, men inom vården existerade inga sådana analyser.

Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad

I mindre kommuner finns det inte alltid tillräckligt med kunskap och resurser för att ställa ordentliga miljökrav. Projektet Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad har som mål att företagen i regionen ska få ut mer av sitt miljöarbete.

Svårt ställa miljökrav i upphandlingar

Kommuner, statliga myndigheter och landsting upphandlar för ungefär 400 miljarder kronor varje år. Att ställa tillräckligt hårda miljökrav i offentliga upphandlingar skulle därmed kunna ge stor effekt. Men det har visat sig lättare sagt än gjort.

Låga krav och dålig uppföljning

Att ett företag förlorar en offentlig upphandling på grund av för hårda miljökrav är ytterst ovanligt. Kraven upplevs som relevanta, men uppföljningen av miljökraven är dålig. Det visar en undersökning som Miljö & Utveckling gjort bland leverantörer i transportbranschen.