nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Notis

Ny teknik ger bättre LED-lampor

Nu finns det LED-lampor med en ljusstyrka som kan ersätta halogenbelysning. Företaget Megaman ligger bakom den nya tekniken som ger lamporna en stabil färgåtergivning. Lamporna kan ha upp till 15 watt och kommer att användas för professionell marknad.

Sträng EU-regel mot olagliga trävaror

EU-parlamentet har antagit ett förslag om en striktare lagstiftning angående illegal skogsavverkning och handel med olagligt virke. Om förslaget går igenom innebär det bland annat att alla trävaror ska märkas för att kunna identifiera vem som levererat varorna och vem som tagit emot dem.

Anders Wijkman i Gröna bilisters styrelse

Europaparlamentariker Anders Wijkman har blivit invald i Gröna bilisters styrelse. Valet är tänkt att stärka organisationens möjligheter att få EU att engagera sig mer i utvecklingen av energieffektivare miljöbilar och öka tillgången till biobränslen.

Ny undersökning visar dålig CSR-policy

Hälften av alla anställda anser att företaget har en inaktiv CSR-policy. Det visar en undersökning från Krauthammer. Resultatet visar att anställda tycker att ekonomi och ekologi borde gå hand i hand, men många är missnöjda med företagets arbete.

Inga tydliga lösningar för fiskeripolitiken

EU-kommissionen presenterar i sin nya grönbok en mörk bild av fiskeripolitiken. I dagsläget är 88 procent av fiskbestånden överfiskade och 30 procent riskerar att fiskas ut helt. Kommissionen menar att de målsättningar som finns i dagens politik är otydlig och beslutsordningen ineffektiv.

Ikea fick nytt klimatpris

Ingvar Kamprad och Ikea fick Skogsindustriernas nyinstiftade klimatpris. Trä är Ikeas viktigaste råvara och genom att arbeta mycket med träprodukter lyfter Ikea fram träprodukternas förtjänst, menar Skogsindustriernas i sin motivering. – Ingvar Kamprad och Ikea står för en utveckling som vi vill uppmuntra: att hitta nya och uppskattade sätt att använda trä som råvara.

Norra Europas första vintagemässa

Idag startar norra Europas första mässa för vintagekläder Bakåt:Framåt. Sen mode och kläder drogs in i miljödebatten väljer allt fler butiker att sälja vintagekläder, en mer exklusiv form av second-hand kläder.

Så blir du framgångsrik på exportmarknaden

Exportrådet har tagit fram två rapporter där de listar de mest intressanta marknaderna för miljöteknikföretag inom vatten, avloppsrening och avfallshantering. Marknadsprioriteringen bygger på företagsenkäter, marknadsdata och expertintervjuer och går att ladda ned från exportrådets hemsida.

Sex Sigma blir miljötjänst

IBM har tagit fram en tjänst där företag genom att använda synsättet i kvalitetsmetoderna Lean och Sex Sigma kan styra och minska sin vattenförbrukning och sina koldioxidutsläpp. Principerna kan tillämpas på allt från transportsystem, datahallar och it-lösningar till tillverknings- och distributionsenheter, kontor och FoU-anläggningar, skriver IBM.

Antal döda havsbottnar ökar

På drygt tio år har antalet döda havsbottnar ökat från 40 till 400. Orsaken är syrebrist vid bottnarna, som till stor del beror på ökade utsläpp av kväve och fosfor. Det är forskarna Rutger Rosenberg vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs Universitet och Robert Diaz från Virginia Institute of Marin Science i USA som gjorde en studie av världshavens bottnar 1995.

Förhandlare ska förbättra återvinning

Krister Nilsson utsågs igår av regeringen till förhandlare inom avfallsområdet. Han uppdrag blir att försöka nå samarbetslösningar på avfallsområdet mellan kommuner och producenter av glasförpackningar och returpapper. En överenskommelse mellan kommunerna och Svensk Glasåtervinning eftersträvas.