nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Notis

Globe Award delades ut på Grand hotell

Igår delades Globe Award ut, ett pris som är ett initiativ av Globe Forum. Priset för Sustainability Research gick till Indiska forskningsinstitutet Nimbkar Agricultural Research Institute, NARI. Forskningsinstitutet NARI har utvecklat en etanolfylld cylinder som bland annat kan producera rent bränsle för matlagningssystem.

Satsning på miljön ger försprång

Enligt en undersökning som Globe Forum har gjort anser 80 procent av de tillfrågade börsbolagen att de kommer att behålla eller öka investeringarna i miljöområdet under 2009, detta jämfört med förgående år.

Tuffa tider för energibolag att jobba med klimatförbättring

Enligt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers årliga undersökning är det svårt att investera för klimatförbättring på grund av lågkonjunkturen. Varje år frågar företaget ut globala energibolagschefer och i år, där 69 ledande energibolag medverkade, svarar 79 procent att lågkonjunkturen försvårar klimatförbättringsarbetet.

Dags att ansöka om EU-pengar till miljöprojekt

Nu är det dags att söka till EUs finansieringsprogram för miljöprojekt som gäller åren 2007-2013. Varje år utlyser kommissionen cirka 2,5 miljarder kronor. I år sträcker sig ansökningsperioden från 15 maj till 15 september.

Utsläppen kan minska med 90 procent till 2050

Sverige kan minska sina koldioxidutsläpp med 90 procent till år 2050 visar ett energiscenario som forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram. Scenariot visar att målet kan uppnås med ett högt utnyttjande av vindkraft och svenskproducerat biobränsle och utgår från energi- och klimatmålen i regeringens vision för 2050.

Stockholms landsting fasar ut kemikalier

Stockholms läns landsting har presenterat en utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Dessa kemikalier ska från och med 2011 inte längre användas inom landstinget. I listan står även de kemikalier där användningen ska minska.

Grönt ljus för biobaserat flygbränsle

Angelica Hull, bränsleforskare på KTH har fått grönt ljus från amerikanska försvarsdepartementets forskningsorganisation. Dem har i en rapport konstaterat att Angelica Hulls biobaserade jetbränsle är jämförbart med det militära petrolumbaserade flygbränslet JP-8.

Ericsson och WWF samarbetar

Världsnaturfonden, WWF, och Ericsson påbörjar ett sex månaders långt samarbete. Det för att minska de globala koldioxidutsläppen från industri och näringsliv genom att uppmuntra användningen av telekomlösningar. Syftet med samarbetet är att uppmuntra branscher som transport, byggnad och energi att bättre använda it-infrastruktur och på det sättet minska de övergripande koldioxioutsläppen.

UPPDATERAD Kriterier för grön upphandling på gång

Miljöstyrningsrådet föreslår miljökriterier som kan ställas vid offentlig och annan professionell upphandling. Rådet fick i uppdrag av regeringen att erbjuda ett verktyg för upphandlare som vill ha hjälp med att formulera miljökrav.