nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöutredning

Miljösverige kartläggs

Miljödepartementet ger 50 miljoner till Lantmäteriet som ska samla geografisk information och kartlägga Miljösverige. Anledningen är EG-direktivet Inspire som nu ska förverkligas, skriver Ny teknik. – Det ska bli enklare att söka den information man behöver för till exempel en miljöanalys, ett vägbygge eller någon annan samhällsplanering, säger Monica Lagerqvist Nilsson, kansliråd på Miljödepartementet.

Andreas Carlgren på miljöministerforum

Miljöminister Anderas Carlgren är på besök i Monaco för att diskutera finansiering av klimatinsatser. Styrelsemöte och ministerforum med FNs miljöprogram UNEP ska också leda till FN-reformer för att stärka den internationella miljöförvaltningen.

Miljövarudeklarationer i EU kan bli verklighet

Hela EU kan komma att få samma standard för miljövarudeklarationer.
Tanken är att europeiska företag ska stimuleras till miljöarbete och krav på miljövarudeklarationer kan bli ett verktyg för detta.

Svårt att förutse miljöeffekter av vindkraft till havs

Dagens kunskap räcker inte till för att förutse alla miljöeffekter av vindkraftsparker till havs. Det framgår av en rapport från Naturvårdsverket. De studier som hittills presenterats gäller oftast enstaka vindkraftverk och resultaten kan därför inte direkt överföras till de planerade vindkraftsparkerna med upp till hundra kraftverk.