nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöredovisning

Scandic redovisar miljöstatistik

Scandic uppger att varje gäst som förra året bodde en natt på ett av kedjans hotell släppte ut 1,5 kilo mindre koldioxid, använde 35 liter mindre vatten och lämnade efter sig 1 kilo mindre osorterade sopor jämfört med för tio år sedan.

Bra miljöredovisningar efterlyses

Allt fler företag, kommuner och landsting publicerar numera separata miljö- och ansvarsredovisningar. Men kvalitén på dessa är mycket varierande och mycket få svenska redovisningar granskas externt. Föreningen för revisionsbyråbranschen, Far bjuder därför in svenska företag och organisationer till att nomineras till Esra, den europeiska tävlingen om bästa hållbarhetsredovisning och bästa miljöredovisning, – Genom att uppmärksamma och belöna bästa redovisningspraxis vill vi ge vägledning till hur man kan göra bra redovisningar inom området, säger Gunnar Abrahamson på Far.

Miljöredovisning är laglöst område

Frivilliga miljöredovisningar är en trend som ökar bland företag i världen, men fortfarande saknas en internationell standard för redovisning och granskning. Det minskar redovisningarnas trovärdighet, menar Lars-Olle Larsson, europeisk revisorsrepresentant i Global Reporting Initiative, GRI.

Miljöbokslut underlättar nya beslut

Falu kommun använder sin miljöredovisning som en uppföljning av kommunfullmäktiges miljöbeslut och som underlag för nya beslut. Resultatet har blivit mer konkreta diskussioner om miljöfrågor i fullmäktige.

Nyckeln till kommunal miljöredovisning

Allt fler kommuner i Sverige väljer att göra miljöredovisningar. Som en hjälp i arbetet har Svenska Kommunförbundet tagit fram gröna nyckeltal för jämförelser över tid och mellan kommuner. Men det finns problem med att jämföra kommuner med varandra eftersom de har olika förutsättningar.

Etik nödvändig för fortsatta affärer

– En bransch som har med djurhantering att göra står ofta i fokus när det gäller etikfrågor. Då är det viktigt att vara öppen och ärligt berätta allt, säger Swedish Meats miljöchef Olov Osmark.
Därför redovisar företaget sedan 1999 inte bara miljöfrågor, utan också etik i sin årsredovisning.

Hög ambitionsnivå lönar sig

1997 höjde Elanders ambitionsnivån för sin miljöredovisning. Från att gjort en reklambroschyr började de bland annat integrera ekonomiska frågor i den. Det gjorde att aktiemarknaden fick ett nytt intresse för dem.
– Resultat kom snabbt eftersom en miljöfond gick in och skaffade sig ett aktieinnehav, berättar Lotta Göthe, miljöchef.