nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöpolitik

Miljödebatten skrapar bara på ytan

Ansvaret för miljön har förskjutits från staten till individen. Men det behövs större samhällsförändringar än att ordna bilpool om vi ska komma till rätta med miljöproblemet. Det menar författarna till boken (O)möjliga livsstilar.