nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljömärkning

De miljömärker väg och anläggningar

Skanska har miljöcertifierat två väg- och anläggningsprojekt enligt den brittiska miljömärkningen CEEQUAL.
– Vi hoppas att våra kunder börjar ställa samma krav på miljömärkning av väg- och anläggningsprojekt som de nu gör på husbyggnadsprojekt säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska.