nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljömål

”Utsläppen från trafiken måste minska 70 procent”

Den dåliga luften i våra större städer ger hälsoskador som kostar 30-42 miljarder per år. Därför måste luftföroreningarna minska. På onsdagen överlämnade Miljömålsberedningen sitt förslag för en ny klimat- och luftpolitik till regeringen.

”Mer ambitiösa klimatmål behövs”

Företagsnätverket Hagainitiativet riktar kritik mot Miljömålsberedningens förslag.
– En oförmåga att anpassa sig till klimatutmaningen innebär stora affärsrisker, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet.