nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöbrott

Så helar du företaget efter skandalen

När miljöskandalen är ett faktum och både folket och domstolarna sagt sitt, vad gör man då? Hur helar man företaget när det drabbats av en miljöolycka? Vi har intervjuat Skanska om vilka lärdomar de dragit och vilka förändringar de gjort i verksamheten.

Svensk miljölagstiftning fungerar inte

Det finns stora brister i miljölagstiftningen. Den är så luddig och svåranvänd att Naturvårdsverket nu har satt i gång en översyn. När verket efterlyste synpunkter på hur miljöbalken kan bli mer effektiv fick de in en flod av svar från företag och kontrollanter.

2013 års skamlista

Public Eye Award nominerar varje år företag som de tycker förtjänar att vinna ett världens värsta företag-pris. I topp ligger just nu oljebolaget Shell för sina planer att utvinna olja ur Arktis.

Minimistraff för miljöfarliga utsläpp

Nu vill EU ta krafttag mot miljöbrottsligheten. I ett nytt direktiv åläggs medlemsländerna att införa minimistraff för olika former av miljöbrott som olaga utsläpp och transporter av farligt avfall. I särskilt allvarliga fall kan staffet bli fem års fängelse och om påföljden blir böter kan dessa uppgå till 750 000 euro.

Färre miljöbrott leder till åtal

Antalet åtal för miljöbrott har mer än halverats de senaste sex åren, visar riksåklagarens (RÅ) statistik för 2006. Av förra årets drygt 3000 anmälningar om misstänkta miljöbrott ledde endast vart sjunde till åtal, jämfört med vart fjärde för sex år sedan.

Lättare att döma miljöbrott

Redan potentiellt farliga utsläpp ska kunna vara tillräckligt för att straffa någon, enligt ett regeringsförslag om förändringar i miljöbalkens sanktionssystem. Som det ser ut idag krävs bevis för att ett farligt utsläpp verkligen medfört en skadlig förorening för att någon ska kunna dömas, vilket varit svårt att bevisa.