nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöbedömning

E-böcker ingen större miljövinst

E-böcker ger ingen miljövinst. Det visar en ny forskningsrapport från KTH:s forskningscentrum Centre for Sustainable Communications. I studien analyserar man tre olika sätt att distribuera och läsa böcker; pappersbok köpt i bokhandel, pappersbok köpt via internet samt e-bok läst på läsplatta.

Högt betyg för tydlig miljörapportering

Vattenfalls hållbarhetsredovisning för 2004 får högt betyg i en internationell rankning som genomförts av Roberts Environmental Center, ett forskningsinstitut vid Claremont McKenna College i Kalifornien, USA. Rapporten blev nummer ett beträffande tydlig miljörapportering och i sin helhet sjua inom energibranschen världen över.

Nytt projekt miljöklassificerar läkemedel

Under den kommande femårsperioden ska alla läkemedel miljöklassificeras. Informationen kommer successivt att publiceras på läkemedelsportalen fass.se. Den första informationen som behandlar mediciner mot magsår och depression har redan publicerats. Närmast kommer hormoner och antibiotika att miljöklassificeras och sedan tar man område för område successivt, de största läkemedelsgrupperna först för att snabbt kunna täcka mediciner med stor spridning.

Miljö ska in i läkemedelsrekommendationer

Landstinget i Stockholm har bedömt miljöpåverkan hos 159 av de vanligaste läkemedlen. En tredjedel visade förmåga till ansamling hos alger och fisk, två tredjedelar var skadliga eller mycket skadliga för vattenmiljön och i princip alla var svårnedbrytbara.

Utsläpp kan ge bättre miljö

Diskussionen har många gånger varit het kring oljeraffenaderiet Scanraff utanför Lysekil. De senaste turerna har handlat om en utbyggnad, med bland annat ökade koldioxidutsläpp som följd. Men den miljökonsekvensbeskrivning som företaget gjort visar att även om utsläppen ökar lokalt, så får vi en bättre miljö globalt.

Hårdare krav på miljöbedömningar

Miljöbedömningar i samband med affärsöverlåtelser blir allt viktigare för att undvika företagstvister och dyra saneringsinsatser. En ny standard kan nu innebära hårdare krav från banker, försäkringsbolag och investerare.

Miljöbedömningar – bakgrund

ISO 14015 ska kunna användas för att göra en miljöbedömning i samband med ett förvärv eller en avyttring, men den kan också användas som en del i en större affärsbedömning. Sådana bedömningar blir allt vanligare vid till exempel kreditprövningar, försäkringskontrakt eller när fastigheters och anläggningars värde ska avgöras.

Miljöfrågor handlar om värderingar

Det är inte alltid lätt att veta vad som är rätt och fel. Särskilt inte när det gäller så komplexa frågor som konsekvenser på miljön. Kanske är det därför många förlitar sig på naturvetenskapen för att få expertsvar. Fast enligt Magnus Bengtsson på Chalmers tekniska högskola handlar det lika mycket om värderingar.

Göteborg först med miljödeklarerad fjärrvärme

Göteborg Energi AB är först i landet med att miljövarudeklarera sin fjärrvärme, en av de vanligaste energikällorna vid uppvärmning av flerbostadshus.
– Det kändes som ett bra sätt att kommunicera miljöfördelarna med fjärrvärme, motiverar miljöingenjör Lars Holmquist.

Fondpengar märks med Svanen

Svanenmärkta aktiefonder kan bli verklighet redan nästa år. En förstudie har genomförts som visar att det finns intresse för en märkning bland såväl fondförvaltare som konsumenter. Nordisk Miljömärkning kommer i mars att fatta beslut om en kriterieutveckling ska inledas.